DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Ejeuetno, da imovna obćina za svoje pravoužitnike plaća, do blizu 60.000, for,
školskog nameta, onda će se tek pojmiti domašaj i vrlednost te zajednice. ;


. U novije vrieme darovala je imovna obćina za gradnju medicinskog faliulteta
10.000 for,; a gospodarska podružnica, pčelarsko dtužtvo i t. d. sve
dobivaju stalnu godišnju podporu od imovne obćine. ,


Imovna obćina dieli godišnje do 12.000 for.^ što stipendija, što pođpore
sirdfflušaim djakom.


A uztreba li, da u javnosti Imovna obćina pokaže, što vriedi ili da digne
glas svoj i glas deloga naroda — eto je i tu; ona se takmi sa svojimi produkti
i ne´plaši se troška, samo da stranom svietu pokaže svoje bogatstvo 1
bogatstvo cieloga naroda.


Sliedeće brojke kazat će nam, koliko je imovna obćina koje godine a
javne svrke izdala bez platno gradje i ogrjeva. !
Po pođpunoj cleni


Godine Gradja Ogrjev predstavlja vrieđiiost:


k. m. prost. m. ´ for. nove. ^/
1874. 6592 : 3296 —


´ 1875. ´775 ^ 772 :
6586 —
1876, 2189 8282´; ^ 21653 — ´.
1877. 4496 2989 ´ 37462 50
^
1878.´" 3606 3198 , ´´^30447 ^-.
187´9. 3751 ´ 2569 ´31292 50
1880.´; "3274 11028 ´ ´31706´ —1881.
1871 8795 19365 50


1´882.; 896 — 7168 —
1;883.´ 918 420 ´ 7554 .-^
1884. 918 3214 .; 8951 . —
1885. 1001 404 ´ 8210
~50


1886. 844 2133 7818
´ 1887. 650 696 " ´ 5548 __;


—^
. ´


1888. 332 556 2934
Ukupno 25.521 51.648 229.992 —´


Mi imademo pri ruci izvadak i račun vrbu svakoga metra gradje, no ne
fiiožemo to ovdje navadjati, jer taj izvadak ne bi stao ni u jedan cieli broj
f^^^oga lista. Zato ćemo navesti veće zalihe gradje, koje su u javne svrbe dane.


Godine 1875. izdano je obćini Babinagreda za panjiće na cesti 138 kub.
»letara, a obćini Gundinci u istu svrhu takodjer 138 k. m.


God. 1876. izdano je obćini Eajevoselo za gradnju djevojačke učione i
2a mostove 123 k. m., a obćini Bošnjaci za panjiće na cesti ,205 k. met, a
*^^^mi Gradište u obć. svrhe 167 k. m. . ,


God. 1877. dano je obćini Podvinj 302 kub. met., a obćiai Bošnjaci za
P^njife 796 k. m.; obćim Otok za gradnju učione 106 k. m.; obćini Gerna za