DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 29     <-- 29 -->        PDF

553


i^pieteta, ako ne drugdje, a ono barem u perivojih, vrtovih i t. đ Ujed Q0 dodao je govornik način, kojim bi se dala tisa najbolje odgajati


Sliedeća toćka, naime Setvrta točka glasi: „Mittheilungen tiber
richtige forstliche Vorkomnisse und tiber den Štand đer
Karstaufforstungen In Krain und im Kustenlande!" 0 ovoj točki
referirao je takodjer šum. nadzornik V. Goli, te je izviestio, koliko se tečajem
ove godine u Kranjskoj i u Primorju našumilo, koliko biljka je potrošeno, koliko


\ je to sve stojalo i napokon, da kulture većim dielom dobro napreduju. ´
0 V, točki, koja glasi: „Mittheilungen tiber die jagdlichen
Zustande in Krain" ? imao bi referirati ravnatelj dobara kneza Windischgratza


F. Reiszmiiller iz Haasberga; nu budući je bilo već, kasno, zaključila je glavua
skupština na predlog predsjednika, da se referada ova nema čitati već da se
svira članovom družtva u sliedećem broju šumarskog lista kranjsko-primorskog
đružtva objelodaniti ima.
Po programu sliedila je sada poslije svršetka glavne skupštine plenarna
skupština, u kojoj:


1. izvjestio tajnik đružtva c. i kr. šumarski nadzorni komisar Ferdo Pjetschka
0 sadašnjem stanju družtvene blagajne;
2. izvjestili su izabrani revisori, da se račun lanjske godine u pođpunom
redu nalazi i
3. držao je novi izbor đružtvenog odbora. Za predsjednika izabran je opet
jednoglasno dosađanji predsjednik dvorski savjetnik Ivan Salzer, koji je u
ovom družtvu tenielj udario i istomu već od početka predsjeda i za nj si
i najveće zasluge tečajem vremena stekao. Za tim je izabrano sedam
odbornika i dva za mjenika, ter nadalje dva revisora za pregledavanje
računa 1889,
Poslije toga zaključio je predsjednik skupštinu, zahvaliv se vrlo toplimi
riecima svim onim, koji su Ijetošnjoj XIL skupštini prisustvovali, osobito pak
zastupnikom stranih šumarskih družtva.


Pošto je jošte šumarski ravnatelj Brettschneider dvorskomu savjetniku
k Sa Iz eru kao predsjedniku u ime svih prisutnih - članova i gosti za
fijegovo trudno nu veoma vješto vodjenje skupštine našu najsrdačniju zahvalu
izrazio, zaključena je bila ova zanimiva skupština s trokratnim „Živio"!!!


"U 11 sati (prije podne) sastali smo se opet u istoj restauraciji na za-
JedDižkom banketu, koji je trajao do 7^2 ure.


Prvi toast oamienjen je bio od predsjednika Nj. Veličanstvu našemu pre-
Astivomu. caru i kralju. Ovaj toast slušalo je družtvo stojeći i prisutna
glasba intonirala carevku. Za tim sliedile su napitnice na ministra za poljodjelstvo
gi´ofePalkenhaina, na zemaljskoga predsjednika baruna Webera, na predsjednika
šumarskoga družtva dvorskoga savjetnika S a 1 z e r a, na izaslanike stramh
^mnm i inih družtva, na baruna Berga, na grad Nassenfuss, na prisutnoga
i^^skog predstojnika, kao zastupnika političke oblasti i t. d.