DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 552 —


Oko \.´26 nre povratili smo se u Nassenfuss.


U 7 sati na v^^čer sakupili smo se svi u restauraciji Pleterškovoj, u
kojoj m\o zajednički diuirali. Poslije dinera prispio je i krasni spol, a onda se
je plesalo do kasno u aoći„


Dne 17, rujna već u 7 sati u jutro počela je glavna skupština. Otvorio
ju je predsjednik c. i k. dvorski savjetnik Ivan Salze r sa srdačnim pozdravnim
govororiK a onda se prešlo na debatu pojedinih točaka programa.


Prva točka programa glasila je: Exkursionswahrnehmungen.
0 ovoj točki referirao je lokalni perovodja M. Buber I obširuo i točno.
Kod stavke o šteti, koju je prouzročio arišev moljac — javilo se više članovž,,
priobćujud, da je bila Ijetošnja godina osobito prijazna za umnožavanje razne
gamadi. Nu sto se toga tiče, to smo ovdje i mi u Hrvatskoj ljetos puno trpili,
osobito od gubara (Liparis dispar). Ako se sada ide kroz koju god šumu križevačke
okolice, nalazi se gnjezda toga leptira na hiljade i hiljade. Što će biti
iz toga, ako si priroda sama sebi ne pomogne? To isto čuje se iz Slavonije.
Druga točka programa glasi: „Welche praktischen Erfahrungen
1 i e g e n ii b e r d e n I^ i c h t u n g s z u w a c h s b e r e i t s v o r, u n d
w e 1 c h en E i n f 1 u ss wirđ d e r s e 1 b e au f un se r e klinftige Wirths
c h a f t s f 11 h r u n g a u s u b e n. ´^ 0 ovoj točki referirao je šumarski ravnatelj
Herm. Brettschneider veoma obširno. Isti je samo radi toga iz Beča
u Nassenfuss prispio, da skupštini čim obširnije i točnije referirati može. Rečeni
šum. ravnatelj predložio je razgovjetno čitajući više (preko 20) thesa, koje je
glavna skupština i!i nješto promienila ili sasvim prihvatila. Tako n. pr, predložio
je ravnatelj Brettschneider u jednoj thesi, da je za prosti bor najbolja doba
za prozračni prirast (Buchtungszu^achs) doba od 30. 40. do 60. najviše do 70,
godine t. j . da je u to doba,, ako se porastlina borika prozrači — najznatniji i
i najcieniji. Borik se treba dakle u 30—40. god. prozračiti. Čitava referada
0 tom prozračnom prirastu trajala je preko poidruge ure. Meni je vrlo žao, da
niesam tako bio namješten t. j . da niesam tako sjedio, da bi bio mogao stenografirati,
jer onda bi bio mogao obširnije o tom veoma zanimivom predmetu
,,p r 0 z r a č n o ga p r 1 r a s t a´´ u našem šumarskomu listu izvjestiti.


Treća točka programa glasila je: A u f w e 1 c h e W e i s e 1 i e s s e
s i c h d as V e r s c h w i n d e n d e r E i b e i n d e n W a 1 d e r u K r a i n s
u n d d e s K u s t e r^ 1 a n d e s i n R li c k s i c h t a u f h i e r a u f E i n-
f 1 u s s ti b e n d e a V e r b a 11 n i s s e b e s c h r a n k e n, u n d w e 1 c h e
M a s s n a h m e n u n d K u 11 u r m e t h o d e n w a r e n a u z u %v e n d e n,
um d i e W i e d e r a n z u c h t d i e s e r w i c h t i g e n H o i z a r t z u
f 0 r d e r B".


0 toj točki referirao je zemaljski šumarski nadzornik Vaclav Gol i iz
Ljubljane, te je konstatirao^ da iz donuićib šuma tisa (t.a..x.us baccata) polagano
sasvlme izčezava i da se neće valjda nikada više u velike u šumi odgajati, jer
polagano raste, dakle i premalo ;se reatira G*vo krasno drvo neka se odgaja