DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 25     <-- 25 -->        PDF

-.´,´— 549 ~ "


Množine kiša i sniega, što padaju na šume, izrabljuju se sasioa ekonomički za
podmirenje omaŠBih potreboća vođe, koje sama rašće iziskuje i za uzdržavanje
vrela i potokL .,,,".


Eazlika je izmedju množine vođe, koja curi kroz šumsko tlo prama onoj,
koja curi kroz tlo otvorene prostorine takova, da u šumskom tlu dvostruka
množina u jednoj polovini ljeta zdravicu dosegne, t j . da se na otvorenoj prostorini
dvaput više vođe troši.


Ova razlika izmedju vlage šumskog tla na otvorenoj poljani tim je veća, Sim
jetopl´je podnebje predjela, i čim je prema, tomu i samo izhlapljivanje mnogo
izdašnije. Za to su posljedice zatora šuma u toplijiii krajevih nejednake ali i
osjetljivije, nego li su u hladnih krajevih.


Isto tako su pokrajine, koje obiluju čestimi kišami manje upućene na
podržavanje šuma nego li predjeli, koji i onako malo vode kroz atmosferske
oborine primaju, prema čemu se tu i redovitost tla čini ovisnom od ekonomičke
uporabe takovih oborina.


Poplavam i suvišnim množinam vode uslied jakih kiša i naglog talenja
suiega u načelu predhodi periodična neobična suša i pomanjkanje vode, a to
prouzročuje presušenje vrela i potoka, izsušenje njekoć plodnih pašnjaka i livada,
ter razMrenje i razprostiranje podivljalog i neplodnog zemljišta i pustara kao i
tvorbu letećeg pjeska. Ovim neprilikam je vrlo težko doskočiti i to jedino pošumljenjem
takovih krajeva, čemu znatnih žrtava i ozbiljne uztrajnosti treba*


Vinko Benak.


XIL glavna skupština kranjsko - primorskoga šumarskoga
družtva u Nassenfussu.


Ovogodišnju svoju glavnu skupštinu obdržavalo je kranjsko-primorsko
šumarsko družtvo u prijaznom gradića Nassenfussu u dolnjoj Kranjskoj. Mene
je kao člana istoga družtva osobito veselilo, što sam toj skupštini prisustvovati
mogao, a to tim više, što mi je tom prigodom pala u dio čast, da na
toj skupštini zastupam naše družtvo, a nadalje i s toga, jer me je visoka kr.
^emalj. vlada svojim ođpisom od 4. rujna t. g. br. 32.S44 naročito izaslala, da
bd strukovnih razprava prisustvujem u Nassenfussu.


Prema programu sakupio se priličan broj učestnika sa svih strana
dne 15. rujna 1889. na željezničkoj postaji Lichtenwald.


Poslije dolazka vlaka iz Zagreba, s kojim je odanle prispio predsjednik


tožtva, dvorski savjetnik Ivan Salzer , gdje je bio na posjetu svojih rodjaka,


odvezosmo se u 4 sata poslije podne na već pripremljenih kolih pod


^´Odstvom mjestnoga poslovođje M.,Buberl-a u Nassenfuss. ^


h sam se vozio s mojim starim znancem i prijateljem c. i kr. šu-


o^arnilcom Franjom Micklitzem , poznatim i vještim entomologom u šu


^srskom svietu. -