DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 548 -,
Kod većili kiša i pljusaka skuplja se na takovih prostorinah veća množiBa
voda iz jaraka i potočnih korita, pa se u bujici preko obala razlije i ruši, što
joj »a ipiitu stoji kao mostove, nasipe, zgrade, i t. d., uništuje usjeve i postaje
opasnom i po sam život ljudi i životinja*


Isto tako, kako šuma kišnu oborinu skuplja i za potrebu tla ju čuva,
usporuje takodjer i raztapljanje snieRa, razdjeljujući umjereno vodu u potoke
i rieke, a tim pospješuje upijanje vode po tlu.


Poznato je, da se snieg u šumah često i na tjedne nalazi a u gorju još
i dulje, kad su poljane i gorovite strane već sniega lišene. Tim se postizava,
da se veće množine vod^ istodobno ne sastaju, već da se podržaje približno
stalno stanje vode.


Drugačije je u tom pogledu u nešumovitib predjelib. Ovdje se uviek
bojati ne samo prenaglnego se ovdje bojati i samoga odkravljenja sniega i njegove same površine,
jer se u ovomu stanju lako ruši i ođsklizuje, a tim se skuplja u gomile, koje
se kotrljanjem sve više umnažaju i ojačavaju; u padu pak raste im i sila i
brzina, te tako ru?e i lome sve, što na putu nadju. To su t zv. lavine, proti
kojima je jedino sredstvo podržavanje ošumljenih visočina i gora, jer stabla i
granje tvore sniegu mehaničku zaprieku u njegovom gibanju. ´


Dok šume u gorju brzo odticanje vode površinom prieče, tvore tim ujedno
visoko ležeći reservoir vode.


Šuma ovdje pretvara onu vođu, koja bi inače samo štetno svoju moć
širila — kako to prije spomenusno, — u žuboreće izvore i potočiće, koji^ ne
razoru ju kao buiice mostove, nasipe, zgrada i t. d., već se povoljno mogu kao
vodena sila u koristne svihe rabiti.


Obzirom na veoma važni upliv šume na stanje vode u potocih i riekah
erpi. ona u gorju bitnu podporu za čitave krajeve iz kaljuža i grezova, koje u
svomu okrilju čuva i podržaje. Na d^sta strmom terrainu nahodimo često mnoge
nakupine humusa s pola trulimi debli, koje su mrežom korjenja i žilja k tlu
pričvršćene, i tvore, pošto su s vodom podpuno napojite, podpuno neprocjeđnu
prevlaka tla od više metara. U ovih se skupinah sakuplja znatna množina
vode, koja je podobna razlike izmedju suše i vlažnoće regulirati bez osobitog
upliva potočnih voda.


Voda, što se nalazi u sloju stelje i mahovine proeuri većinom kroz humusne


naslage sitnog tla do zdravice, izgubivši od svoje množine znameniti dio po


korjenju rašća, što ga za svoj obstanak iziskuje i usvaja.


Naprotiv se pak izhlapljivanjem površine tla manje vođe gubi, jer je stelja


podobna izhlapljivaoje šumske vlage osobito usporiti i umanjiti, jer sama 7 do


8 cm. jaka naslaga suhog lišća ili mahovine izhlapljivanje zemljištne vode snizuje


na ^1- ^^^ množine, koju bi inače na otvorenom prostoru izhlapila.


Od tako prištedjene do Sb^/o zemljištne vlage odpada preko 60"/*> >ia
upliv sklopa krošnji i preko 20´Vo na upliv stelje.