DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 546 ~
njirocito očit za ljeta, dakle u dobi vegetacijo, pa raste s visinom pojedinog
predjela nad morem.


Eadi toga dopriruaša šuma u gorju još više kondensatiji vodenih izparina
nego li u ravnici, ^to aani svjedoci svježost i obilje njene vode. Tu je i u
sparnoj dobi ljeta tlo stalne vlažno, a pokrov tla upravo mokar, jer i kiše su
tu za 40% i više učestale, nego ii u nizinah,


Glavna je posljedica vlažnoće šumskog zraka, što vlažne struje iz šuma
u mirnih ljetnih noćih nad okolnim! poljanauu vrlo uspješno na tvorbu rose
djeluju, Uslied većeg izparivanja topline na poljanah razhladjuje se tu bitno
nad vegetacijom zrak više nego u šumi, a tim pada i stepen sitišta tvoreći
kondensatiju vodenih kapljica na hladnijih dielovih biljs., a to podpomaže rašće
u razvoju i obstanku, tvoreći ga sposobnim, da U5;dr/i podulju trajnu sušu. Veće
šuo:ie dosljedno prieče neumjeremi sušu, pošto vodu u svomu okrilju sačuvanu
na boljak okolnih prostorina u obliku rosnih oborina žrtvuju.


Atmosferske oborine ne odnose se aviek jednako dospjevši na zemlju.
Dok može snieg mjesece dugo na zemlji ležati a na sniežnicih se velegorja i
veći dio godine drži, to voda kišnjaća đieiom površinom tla odtiče odmah, đielom
izhlapij a ostatak tek dospjeva u nučrinju zemlje polagano prokapljivajući
u dubljiou, u koliko ju žilje rašća ne upije. Vođa, što prodire u dubijinu tla,
ide pravcem teže kroz množinu sitnih i maljušnih prohoda, jazova i šupljinica
zemlje, dok ne dospije na nepropustnu podlogu, na kojoj se silne vodene nitice
skupljaju u vrela.


Prema nerazmjeru vodenih oborina tečajem ciele godine, u kojoj se u
pojedinih razdobjih suša i nestašica vode naglimi i izdašnim! kišaini ili dugotrajnim;
daždi izTnienjaje, nuždno je za vegetaciju kao i za minožinu vode u
potocih i riekah, da se ova protus´iovja što moguće više izravnaju tim, da se
površno odticanje vode što moguće bolje preprieči a sam.o izhlapljivanje što
više uspori tako, da. što više sveukupj^e vode kišnjace i sniežnice u uutrinju
zemlje i u vreia dospije.


Izvršenje ove toli važne klimadcne zadaće spada po samoj naravi u prvom
redu na sklopljene šume, jer kiša i snieg ne dopire i ne dospieva nikako podpuno
na šumsko tlo, jer od istih već krošnja šume zadrži do 25% na sebi, od
kojih jedan dio po deblih stabla odiiće a drugi izhlapljuje na granju i lišću
drvlja. Tim se mehanička sila kiše uslied dobro sklnpljenih krošnja drveća uništuje
tako, da površina šumskog tla jednako porazdieljenu umjerenu i trajnu
viažnoću zadobije. Ujedno je i odticanje vode kroz vrežje korienj^i šuinskog
drvlja u^´poreno, a to je daljna mehanička zaprieka odplavljivanju rahlo;>- zemljišta.


Proiztičuća va/n.o.^, momentane vaze vode klšnice i sniežnlre i podržavanja
iste pripisaje se pokrovu tla, kojo^^ mi steljom, u šumi nazivljemo. Ovaj se sastoji
a Ilstači većifiom od odpalog l^šća, u četinjači pak samo u mladih porastlinah
od stanovite naskge odpalih četioju, u starijih ali od skupine slične jastuku,
koja se sastoji od ra/nc OKihoviiie: hvpnum. polvtrichun-i na vla/isi´h mjestiji


phagimHf vH-´-ti,