DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 20     <-- 20 -->        PDF

^ 6U —


Tako po bilju i?.svojiM).a i opet izhlapljena množina vode mnogostruko nadoiašuje
težinu sarisog bi!ja. Jer je površje lišća sredstvo izbjapljivanja. Ova se
innožiua vode privadja biijii a naročito šumskomu drvlja skoro isključivo u kiši,
soiegu, rosi, magli, rnrazu i tuči, dakle u atmosferskih oborinah, koje se u tlu
kao vlaga podržaju. Vlažna je dakle od bitna upliva po život bilja, jer se naknada
za transpiraeija lišća mora neprekidno i neprestano dovadjati, da bilje
ne vene i ne ugine.


Sve vrsti bilja ne iziskuju jednaku množinu vlage. Stabla u svojoj drvnoj
jedrini posjeduju tako reknć neku reservu vode, koja starijem drvlju u momentanib
narašajili ravnotežja izmedju transpiracije i upijanja vode u prilog dolazi.


Visina transpiracije i k tomu potrebna množina vode ravna se naročito
po vrstih bilja i drveća^ jer je površje lišća kao sredstvo izhlapljivanja kod
drveća s gustom krošnjom mnogo izdašnije i znatnije od drveća sriedkim lišćem.
Prema tomu se i dieli šumsko drvlje u ovom pogledu na takovo, koje mokro
tlo ljubi, kao što su vrbe i jalše, za tim na takovo, koje iziskuje snažno tlo
kao grab, bukva, jela, omorika, javor, jasen^ briest, lipa i dr., dok hrast,
breza, topola i ariš potražuju mnjereno svježe tlo, a boru prija i vrlo suho tlo.


Po prilici izhlapljuje vode: 1 hektar ŽOgodisnje mješovite porastline kroz
5 mjeseci do 880 m^, 1 hektar ^godišnje omorikove porastline kroz 5 mjeseci
do 340 ar\ 1 hektar 4godišnje bukove porastline kroz 5 mjeseci do 80 m^,
1 hektar igodišnje omorikove porastline kroz 5 mjeseci do 5 m^; osamljeni
jaki hrast pak kroz 5 mjeseci 200—300 m´\


Ovi nas podatci uče, da vegetacija a naročito šuma uslied transpiracije
dovadja atmosferi veoma znatne množine vode u slici izparinjl, radi česa zračište
vlažnijim tvori.


Kad već šuni>sko drvlje vodu kao najvažniju životnu funkciju n velikih
muožinah iziskuje — a skoro izključivo ju iz atmosferskih oborina crpe, to se
tim donekle označuje odnošaj izmedju šume i u svom bitnom značaju neprestano
kolajuće vođe.


Ta već sam osjećaj, kojeg za vrieme sparnih ljetnih dana u hladu šume
ćutimo, dokazuje nam, da tu svježji i vlažniji zrak vlada, a pogledamo li na
množtvo vodenih žilica, što šumski terrain prcsiecaju, to ćemo se uvjeriti i o
izobilju vode tekućicc, koju šuma u svom okrilju skuplja, čuva i podržaje. To
nam je dokazom, u koliko šuma upliva na pomuažanje kiše i sniega, kao i na
množinu vlage tla i zračišta, a te obstojisosti osobito su važne kao klimatički
faktori, jer atmosferski zrak podržaje nej)restano i posvud raznu množinu nevidljivih
vodenih para. koje. ako se u manjoj množini nalaze, pri višoj temperaturi
sva lizikalna sv{>j.>tva plina posjeduju. Kako je poznato, razuovrstni plinovi
niedju sobom nikakov tlak ne izvadjaju. Radi toga se vodeni pliiM>vi u zraku raz~
prostiru poput praznog ])r()stora. Ova svojstva plina podržajc vodena para tako
dugo, dok ne poluči svoj maksimum gustoće, šr,o biva onda, kad se temperatura
hmiinh ori jednakom tlaku, više ne srcizuje, :ii kod iste svojn mnoi^iiriu u sta