DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 526
Šta j8 sve brodska Imovna obćlna investirala u obće ko


ristne svrhe?


Tek u DaJTiGvlje doba počeli su naši šumari u ovom listu objelodanjivati
šumarske odnošaje svojih krajeva, a osobito bilo je priobćeno nekoliko članaka,
koji su vrlo tocriO opisivali šiHioaTiske odnošaje Jiekib imovnih obćina. Ti će
članci biti od velike važnosti za strakovnjaka., koji se bude bavio statistikom
našeg šuaiarstva-


Slika imovnih obćina najbolje je predočena u izvještaju, koji je visoka
vlada god. 1884. na poziv sabora izdala. U tom izvještaju predočeno je šumsko
gospodarstvo sviju imovnih obćina od svoga početka pa do konca godine 1883.


Nema sumnje, da se danas mnoge stavke toga izvještaja moraju promieniti,
jer je baš od god. 1883- preduzeta nova procjena i ustanovljen novi gospodarstveni
sustav. Mi se ne ćemo ovdje potanje u to upužtati, samo ćemo
napomenuti, da brodska imovna obćina ima danas ukupno 73.615*52 jut. površine.
Od toga je đrvećem obraslo 63-185*36 jut, a ostalo odpada na čistinu
i neplodno tlo. Drvna zaliha iznosi ukupno 6,699.846 kub. metara, a godišnji
dohodak 107.023 kub. m.


Gotovina pak u nepotrošnoj glavnici iznosi 2,555.000 i., a s ovogodišnjom
prodajom narast će još veća.


Nu u gore spomenutom izvještaju niesu spomenuti izdatci, koje je imovna
obćina investirala u prosvjetne i prometne svrhe, niti probi te?, koje naš narod
ovdje uživa.


Mi smo s toga odlučili, da to evo objelodanimo, misleći, da ćemo tim
udovoljiti i želji mjerodavnih krugova, a odužit ćemo se i narodu, koji će iz
brojka najbolje vidjeti, na koliko se blagodat imovne obćine proteže.


Iz izkaza se vidi, da je imovna obćina od svoga početka pa do konca
godine 1888. obćinam za škole, mostove i t, d, bezplatno izdala 25.521 kub.
met građje, a za palenje opeka za škole i t, d. 51.648 prost. met. u ukupnoj
vriednosti od 229.992 for.


Uz sniženu pak pristojbu izdano je od g. 1882—1888. obćinam i pravoužitnikom
58.360 kub. metara. Snižena pristojba računana je s 1 for. 90 nč.
za 1 kub. metar, te po odbitku uplaćene pristojbe predstavljaju tih 53.360 k.
met. vriednost od 326.716 for. Ukupno je dakle izdano 79.081 k. met. gradje
i 5L648 prost. met. ogrjeva u vriednosti od 556.708 for.


Tko proputuje krajem ove imovne obćine, pa vidi krasne škole, parohijahie
i ostale obćinske sgrade, tko vidi krasne mostove, kanale, odvodnje itd.,
valja da znade, da je to sve sama imovina izgradila, ili je veliku pripomoć
svakoj gradnji dopriniela. A školskih sgrada imade u istinu tako liepih, da bi
mogle svakom veiikoori gradu ua diku biti.


Ako spomenem još javna bolnicu, u koju je imovna obćina gotovinu ulo?;
ila, iz koje se svaki bolestnik pravoužituik bezplatno uzdržaje. i ako još spo