DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 19     <-- 19 -->        PDF

: — §43 —


u praksi se ipak raSuua samo 3600 klgr. vode za PC. radi toga, jer i
u suhom drvetu ima vode, pa sbog toga, jer se ne može izbjeći gubitku topline.


U tom pogledu majo odlučuju vrsti drveća, ako se računa po težini.
1 m´ bukovine od .^00 klgr. proizvadja toliko topline, da bi se 25 m,^ vode s,
ledišta na stepen vrelišta povisilo ili 3-88 m^ vode od 0** u paru od 100^ C„privelo.


S toplotom spojena je. ujedno i mehanička sila, kojoj vrelom takodjer
sunžano svjetlo, koje razluebu ugljične kiseline u zelenih stanicah bilja izvadja.


h) Uz ugljik su kisik i vodik; naročite sastavine bilja. To su izgorive
substanci´e, nahodeći se koli u podpunoj suhoj organičnoj materiji u obliku
lučbenog spoja kao škrob, slador, biljevna kiselina itd. toli i.u oblika same
vođe, koja se u sve staničevlje živućih bilina upija pa i u dielove izumrlog
bilja, n- p. u drvu, slami, sienu i t. d. kao hjgroskopična voda. Tu je voda
tako čvrsto spojena, da se od istih luči tek kod temperature vrienja.


,U lučbenoj se slueenini oba ova temeljna počela, kisik i vodik, često
nalaze skoro u istom razmjeru kao i u vodi, te tvore t. zv. ugljikovodike, kojim
se ubraja škrob, slador itd.; cesto su opet u obratnom omjeru u slučenini kao


n. pr. s dušikom, tvoreći bjelankovinu. Često se opet samo jedno od obih pofela
nalazi u slučenini s ugljikom kao što u mastih i u ulju, koje se sastoji
samo od ugljika i vodika, dok opet neke ,biljevne kiseline sadržaju, samo
ugljik i kisik.
Voda je nenaknađivo hranivo bilja, jer mu pmađja temeljna počela, koja
asimilacijom postaju organičoom materijom i sastavinami bijevne substancije;
Voda je obćenito u svih biljevnih stanicah sadržana i to u množini, koja često
sva ostala počela nadmašuje. Naročito se mlado staničevlje sastoji od iO—bO^jo
Tode po svojoj težini. S dobom se doduše sastojina vode u bilju umanjuje, nu
znatno umanjenje vode uzsliedjuje tek onda, kad staničnina odrveni, ili inim
putem, m p. uslied tvorbe pluta i kore, izključene od najvažnijih životnih
upliva bilja.


Opažanja i izkustvo uči, da se obilna množina vode, što se sadržaje u
soku, stanica i nabubrenih opna bilja, nalazi u neprestanom gibanju, dok, u životno
đjelujućoj biljci stalno strujanje vode iz krajeva žila počam po deblu i
držcih u organe lišća prelazi, a od ovud uplivom topline, svjetla i vjetra
i^Uapljuje.


Ova se potonja bitnost nazivlje transpiračijom lišća i četinja, komu je
2adaćora odstranjenje suvišno upite i usisane vode, u kojoj su sastavine pepela,
naime soh i počela, koja dušik privadjaju (salitrena kiselina i čipavac) raztvoi´ene
t. j . raztopljene bile


Pošto mineralne sastavine tla, koje pri izgaranju biljke kao pepeo ostaju,
Stao soli, salitre i čipavca, koje je .biljka u stanju samo u raztopljenom stanju
posredstvom-finih okrajina korienja usvajati, i pošto su mnoge tih soli samo u
mtnoj množini vode raztopljive, radi toga mora biljka mnogo više vode u se
primati i usvajati, nego li joj je samo takove za čistu hranu potrebno.