DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 542 ~
Dodaše istovjetnu faukciju pokazuje i ostalo bilje, koje se asimiluje, ali
proizvodaja tvariue je u šumi kud i kamo izdašnija i onuišaija, dosljedno i
mnogo veća od prve, a uslied tog je i mnogo znatnija razlučba kisika po samoj
šumi. Ali za to ne yliedi da se u Šumskom zračištu razmjerno nala/.i više idsika
za udisanje, jer stalno gibanje zraka takove razlike odklanja.


To se djelovanje šume ne ograničuje samo na stanoviti okoliš, jer šuma
razprostire svoju blagotvoroost i na dainje predjele, ali ipak pitanje o tom
biagotvoraom djelovanju, koje bi usuprot po takove predjele jiepovolJBimi posljedicami
urodilo, je; u koliko bi bilo opravdano izvanredno umnažanje tvor-.
nica 8 parnimi kotlovi i tomu sličnih poduzeća, koja tvorbu ugljične kiseline
u veliko podpomažu \n istodobno opustošenje šumo-vitog gorja i inog šumišta,
pošto bi se tim povodom i ravnotežje atmosfere znatno uzdrmalo?


S počeli je ujedno i sila nerazstavivo spojena. U ugljičnoj kisel.ai su si
obe sastojine uslied lučbene djelotvornosti čvrste privlačive sveze tako, da je
privlačna sila raedju i najmanjimi čestieami obih jedna od najjačili. Take dugo,
dok su oba počela spojena, nalazi Be ta sila u ravnotežju, mirujući u ugljičnoj
kiselini. SUiči li se pak ugljik u prostom stanju s kisikom pri višoj teniperaturi,
to se spoje ta razta.vijena počela s velikom silom u ugljičnu kiselinu; dok pri
sukobu obih počela napeta sila prelazi u toplinu, obratno pak biljka, kako već
napomenusBio, razlučuje ugljičnu kiselinu u obe njene sastojine: čisti kisik
odlučuje a ugljik u proi^^vodih asimilacije prikuplja. Ovu proizvodnu silu u
stanicab, koje sadržavaju listao zelenilo (cbloropbjll) biljka udjelotvoruje pomoću
drugotoe stalne sile, koja može ugljičnu kiselinu neprestano raztvarati i koju
silu asimilujuće stanice primaju od Bunčane svjetlosti suneanimi traci. Tomu
dosljedno je proizvod asimilacije organicna substancija kao u stanici biljke
uzsljedivše djelo, djelo snnčane svjetlosti; jer svjetlo je život bilju, dok mu je
tmina´propast. Obće je poznato, daje upliv svjetla prvim uvjetom rastu bilja
a pomanjkanjem istog da takovo gine i propada.´


Odlučeni ugljik u slučenini, kojoj je sastavinom voda, tvori, u koliko nam
je poznato, uplivom sunčanog svjetla u biliostvu ponajprije škrob. Tvorbu škroba
nalazimo u svih staoieab, koje asimiluju. Ostale organične substancije kao staničevlje,
drvenina, alabor, ulja, biljevne kiseline itd. tvore se tek daljnom raztvorbom
i mienom škroba, prvog proizvoda asimilacije. Tim uzsliedjuje tvorba
novih stanica i organa kao i prostorno pomnažanje biljke uslied rasta.


Zakoni naravi jednako djeluju u svem zelenom bilju, ali se ipak isto
djelovanje najveJičanstvenije ukazuje na šumskom drvlju, jer je tu tvorba asimilacije
i rasta najznatnija, a moć svjetla i od lOO godina ujedinjena (sbita)
u tjeierininu omašna objama — u drvo, — koje je neizrecivo vriedni proizvod
naravi.


Množina topline izgaranjem i klgr. ugljika može temperaturu od 8080 klgr.
vode za 1"C. povisiti; 1 klgr. vodika pak poviauje toplinu od 34462 klgr. vode
za PC ; 1 kila drveta, koje se sastoji od 5% ugljika, 6^0 vodika i 447o kisika
povisuje dakle toplinu za 6108 toplotnih gornjih jedinica.