DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 539 —


Dok smo mi doznačivanje ovdje po najgorem i vazda kižovitom vremena
obavljali, izradjuju pravoužitiiici i izvažaju doznačeno drveće po najboljem
vremena i puto, jer ciel mjesec listopad i studeni nije ovdje kišo bilo. Izvozni
putevi osobito u brdski?n žumama, jesu kao usred ljeta. S toga su svi ovlaštenici
poslom zabavljeni, te srao se poradcvali, da su kradje šumskih proizvoda
sada malo ne posve prestale, naročito u Trojanskoj šumariji. Nu već se počeše
bačvari pravoužitnici dogovarati, pa ćem.o se i opet imati prilike srditi na
ustanove § 22. naputka A., zakona o imovnih obćina, koji proti prodavaocu za
prodano drvo bezplatno ili uz sniženu cienu ne dopušta kaznenog progona.
Zapriečiti prodaje nije moguće m jednom, ali ih je ograničiti lako. Nu za to
su u prvom redu valjani i pošteni lugari potrebni. Lugari brodske imovne
obćine su dobri i mi ćemo se na njih još drugi put posebno obratiti, ali ih
imade medju njima i loših, kao što je narodna rieč: „medj svakim žitom ima
kukolja´´ a ta bi se rieč dala upotrebiti na slučaj, koji se ove godine ovdje
dogodio, i što ga navadjamo za pouku drugim lugarom, jer je istinita Ovidova
^Praeteritos commemora dies, futuros medita´´!


Sbilo se to pod konac mjeseca veljače o. g, na privlačkom mostu.


Radi silnog kriomčarenja s drvi i radi žestokih kradja u brodskoj imovnoj
obćini, ili jasnije da reknemo u Vinkovačkoj šumariji, iz koje sva zla izlaze,
namješteno je na 10 revira ništa manje nego 34 lugara. I tih 10 revira imaju
samo nješto više preko 13 hiljada jutara šum.e. Na privlačkom mostu kao na
važnoj točki namještena su 2 lugara, da sam,o dužice hvataju, koje se na prodaju
u Vukovar ili u Vinkovce povezu. Njekoga jutra pod konac mjeseca veljače o.


g. stražila su ta dva lugara u ranu zoru na privlačkom mostu. Nu najednom,
eto ti dodjoše tri tobožnja čobana iz Privlake. „Dobro jutro, gospodo!´´ rekoše
čobani i upitaše: „Što vi tuj radite? Ta nikomu nije već naumu, dužicu voziti
kraj tako velike pazke." Lugari ođgovoriše na to, da je njihova dužnost tu
biti i oni da će toj dužnosti podpuno i odgovarati. „Aj boga Vam" rekoše
tobani ,,evo mesa i vina pa da se malko okriepimo!" Nije težko žabu u vodu
natjerati, i lugari pristadoše na poziv tobožnjih čobana. Čobani se poredaše
tako, da je izmeđju njih dvojice po jedan lugar sjedio. Kad su se malko okriepili,
eto ti i četvrtog čobana. „Na zdravlje"! reče taj. „Kriepite se pomalo?" ,.Ali
evo i ja imam nješto malo vina, pa dajte još jednu čašicu!*^ Nu usred razgovora
pograbiše čobani, koji su sjedili, lugare izpod ruku, dočim četvrti čoban izvadi
lilare iz torbice i sveže im ruke. Da stvar još zanimivijom bude. svezaše
čobani lugare o drveni križ, od privlačkog mosta udaljen kojih 50 koračaja.
Sto je poslije bilo, razumije se samo po sebi! To je bio jedini slučaj te vrsii, a
bvala velezaslužnoj upravi našoj, takovih slučajeva nit je bilo više nit će ih više biti.
Završujem ovo\,pismo" pa me eto opet prvom zgodom, da o naših odnošajih
koju javim, uz živu želju, da bi ostali velecieajeni drugovi u svojih
.pisraih^ svoje jade izjadali, jer je to jedino na boljak i procvat naše mile
šumarske struke, za koju najviše vriedi ova latinska: „concordia parvae res
crescunt, discordia raaximae diiabuntur^^ I ^"^´