DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 1     <-- 1 -->        PDF

iimmt^ 1


>*-*


Br/IZ u ZAGREBU, 1 prosinca 1889; God. XHL


Koncem godine 1889.


Ovim brojem zavišujemo trinaesti tečaj našega đružtvenog organa „ŠumarsM
list". TI istinu možemo se panositi mi šumari, što smo, svlađav sve neprilike,
postignuli, da imamo u nas strukovni časopis, u kojem možemo po miloj
volji priobćivati stečena izkustva omašne naše i za narodno gospodarstvo toli
važne grane ! . - .


, Zaključkom god. 1889. moramo se usrdnošću sjetiti i radinih sila. „naših
sustručara i prijatelja", koji uredničtvo tečajem ove godine uztrajno
pratiše, imenito pak dogodice podnpiraše tvorom i sborom naš družtveni list.


Budi im dakle ovim izražena vruća hvala na njihovom trudu i maru
s daljnjom preporukom, da i n buduće na naš zajednički drnžtveni
organ ne zaborave, jer samo uztrajni r4d vodi do žudjena
cilja!


Onim stručarom pak, koji bud s kojega god razloga ne doprinesoše šta
do sada za Šumarski list, dovikujemo prijazno, neka se ohrabre, ter neka,
se u zajedničko kolo naših šumara uhvate s budnim djelovanjem na unapredjivanje
šumskoga, gospodarenja u miloj našoj domovini.


Članci strukovni i razne razprave nagradit će se i u buduće dotičnim
STOđnikora, razmjerno prema vriednosti sadržaja, po pristojbenom cjeniku, koji
je odobren po glavnoj skupštini našega družtva-


Sve dopise pak, koji se odnose na naš strukovni organ, molimo :đa: se i
fiadalje dostavljati izvole na „UreMčtvo šumarskoga lista u ZngTebu\


Zagreb, 30. studenoga 1889.


Uredničtvo.