DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1889 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 483 —


od većih ptica. Poslije ovoga stavlja se još koža u pješak. U obće mora se


oža polahko ovlažavati, jer pri brzom ovlaženju ostane uviek koža mjestimice


vrda, te se ne može valjano izpuniti.


Kože, kojima su počeli njekoji dielovi pljesniviti, na pr. noge, krila i glava


ruju se i suše poslije ovlaženja.


Kože malih ptica sa sjajnim i živim perjem, ne valja stavljati u vlažan


)jesak, jer tada izgube svjetlu i sjajnu boju, nego s ovakovima treba postupati


la sliedeći način: Noge se omotaju s vlažnim kučinama, te obično za njekoliko


;ati ili najviše preko noći već omekšaju. Za tim se koža iznutra ovlaži s na


tronovim otrovom, pa je obično poslije toga sposobna za izpunjavanje.


Pri ovakovom ovlaženju treba paziti, da li nema koža gdje kakovu luknjicu,
jer ako ima, mogao bi otrov cielu kožu pokvariti.


Umekšana koža mora biti skoro onako mekana kao i svježa, jer samo
tad ćemo postići valjan rezultat. Treba ju s toga dobro trljati, da se posve
umekša, a osobito vrat. Ovaj postupak upotrebljuje se najviše za velike ptice,
dok za male ne, jer su njihove kože i onako tanke te lako samim ovlaženjem
umekšaju.


Kad je koža posve mekana, prelazi se na samo izpunjavanje. Ovo se razlikuje
u toliko od izpunjivanja svježih koža, što ovdje nema tiela nego se
umjetno tielo mora istom tražiti, a ovo je osobito težko, ako se je koža razvukla.
Želi li se koža skratiti, tada se nabora. Njekoje su opet kože bile predebele
u objamu a uzane u duljini; u kratko, vidimo, da siroma konservator
ili preparator ima veliku zadaću, da izpravi tuđje pogrješke.


Ako je vrat tako uzak, da se niti s ovlaženjem nije razširio, treba ga
razširiti s onakovim Mjestima, s kojima se rukavice razvlače, a tad se izpuni.
Za tielo načini se obično jezgra, te se oko nje tielo, koliko se može, dopuni, a
poslije toga se koža sašije.


Dosta puta morat ćemo sa strane kožu razrezati, da se još nješto dopuni,
budući se ista pri izpunjavanju nije dosta napunila, jer nije bila dosta elastična.
Dalje postupa se kao i sa svježom kožom.


Mlade ptice, što još u gnjezduleže, izpunjavaju se takodjer; jer je važno
i interesantno, te više vriedno, da se znade razvoj ptice nego deset varijateta
iste vrsti. Ptice, što još u gnjezdu leže, te su gole, izpunjavaju se civeno obojadisanom
glinom, da im ostane tielo crveno, jer koža pocrni, te bi sve gole ptice
bile jednake. Ovako izpunjene mogu se opet postaviti u gnjezdo; s toga im ne
treba niti uvlačiti žice u noge.


Mlade ptice, koje već imaju perje, kad se izlegu, više puta su osobito
interesantne, jer se od svojih roditelja sasma razlikuju, pa je´ s toga nuždno,
da se i ove razlike poznaju. Ove se mogu izpunjavati kao i sve ptice s perjem.


*


* *


S opisanim načinom o prepariranju i izpunjavanju ptica nadam se, da sam
pružio štovatelju prirode, te onom, koji je voljan na tom polju nješto učiniti,
dovoljan naputak za sakupljanje toli vriednoga roda u carstvu životinjskom