DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1889 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 524 —


— Ivelid M. 1 for. — Lalić M. 1 for. — Čuid M. 1 for. — Vukmirovid J. 1 for.
— Vukadinovid M. 2 for. — Alkovid M, 1 for. — Kovačid A. 2 for. — Grozdanid
M. 2 for. — Vasić J. 2 for. — Milidevid P. 2 for. — Beljinac P. 2 for. — Lučić
P. 2 for. — Gavrić U. 2 for. — Stanojević M. 2 for. — Popović Ž. 2 for.. —
Delid D. 2 for. — Mijuškovid A. 2 for. — Plavid S. 2 for. — Mavrenovid V. 2
for. — Banovčanin A. 2 for. — Suvakovid S. 2 for. — Cimeša J. 2 for. — Vincetid
B. 2 for. — Manojlović 2 for. — Višnić 2 for. — Delid V. 2 for. — Aleksic
D. 2 for. — Anić J. 2 for. — Budisavljevid N. 2 for. — Devčid D. 2 for. —
DubravSid J. 2 for. — Gomerdić J. 2 for. — Grozdanid S. 2 for. — Lukšid P. 2
for. — Maldie J. 2 for. — Oršanid D. 2 for. — Rukavina P. 2 for, -— Samardjija
M. 2 for. — Simatovid P. 2 for. — Stojanovid 3 for. — Radoševid J, 1 for. —
Brajkovid J. 2 for. — Gorak N. 2 for. — Ćuđić M. 2 for. — Hedimovid M. 2 for.
Janjatović S. 2 for. — Klobučar J. 2 for. — Nikšid N. 2 for. -— Šimunid P. 2 for.
Vlaisavljevid J. 2. for. — Žiljar M. 2 for. — Kov^did P. 2 for. — Ananid M. 3
for. — Župandid F. 3 for. — Ukupno 238 for.
Unišlo je dakle sveukupno, od 1. lipnja do 1. listopada t. g. 457 for. 50 nvč ,
a pribrojiv k tomu jur u izkazu prvom potvrdjenih 1483 for. 20 novd., unišlo je na
račun ovogodišnje članarine do 1. listopada, sveukupno 1940 for. 70 nvč.


U Zagrebu, 1. listopada 1889,


Predsjedničtvo hrv. slav. šumarskog đružtva.


M. Durst, predsjednik. Fr. Ž. KestcrČanek, tajnik.
Ponuda.


Hrastovoga žira, dobre kakvoće, za sadnju od lužnjaka, kitnjaka i
gradjana iz slavonskih šuma, nudja na prodaju „Karl Planer" u Sisku.


Og-las.


Ovim se dojavljuje svim onim, koji pravo imaju na kakovu podporu iz pripomodne
zaklade našega družtva, da u smislu § 29. družtvenih pravila odmah podnesu
svoje obrazložene molbenice za podporu na „pređsjeduiČtVO hrv.-slav. ŠUmarskOga
đrnžtva n Zagrebu".


Zagreb, 1. studenoga 1889. Predsjedničtvo.


Dopisnica uredničtva.


P. n. gg. J. S. u Surčinu, D. N. u Dvoru: Vaše članke primismo, ter po mogudnosti
uvrstimo, daljne de sliediti u budućem broju ; J. M. u Varaždinu : Vaš sastavak
priobdismo još u ovom broju lista, jer nam je bas sgodno prispio. P. B. u Mitrovici:
Hvala liepa, što nas se sjetiste, izvolite nam „obećano" priposlati, da možemo isto
pravodobno za list upotrebiti bududega tečaja. Gg. stručari, suradnici i prijatelji našega
lista! Sjetite se dogodice, da imamo đružtveni organ i da moramo zajednički raditi!
Uredničtvo.


Uređničtvo i naklada hrv.-slav. šumarskoga đružtva. — Tisak C. Albrechta.