DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1889 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 518 —


Postupak kod izvugenih obveznica. Čim izkaz vrhu obavljenog vučenja
stigne, imađu se izkazi efekta, odnosno glavnične knjige pregledati, i ako je koja izvučena,
to zabilježiti.


Kod vinkuliranih zemljorazteretnica mora se dobro paziti, da li je ista s cielom
nominalnom vrieđnosti ili samo s dionim iznosom izvučena. Ako je s cielim iznosom
vučena, onda se poslije 6 mjeseci nakon obavljenog vučenja ciela nominalna vrieđnost
od dotične blagajne uz uredovnu namiru podignuti ima.


Namira ima glasiti ovako :


Namira.


Na — forinti slovom ... . forinti a. vr., koju je pođpisana
blagajna kao odpađajudi iznos za realiziranu dne 30.
travnja t, g. izžriebanu zemljorazteretnicu (dto) broj . . . lit.
A vrhu ili (dto) broj . . . vrhu sa kuponi od ´/.? 1890.
iz kr. zemljorazteretne blagajne u Zagrebu u gotovom primila.


Za vučena ugarske i cislitavske obveznice ima se namira u njemačkom jeziku
sastaviti.
Kod izvučenih razteretnica s dionim iznosom imade se dotična obveznica u izvoru
s dopisom na realizovanje odpremiti, a vrhu dione svote — uredovna namira sastaviti


— pribrojivži istoj 5"/,, odpađajudi na konvencionalnu vrieđnost.
Potonje valja samo za hrvatske zemljorazteretnice i razteretnice zemalja, zastupanih
u carevinskom viecu, pošto su sve ugarske i erđeljske razteretnice jur na austrijsku
vrieđnost konvertirane.


Kad je samo dioni iznos jedne lit. A. zemljorazteretnice izvučen, onda se za
neizžriebanu svotu dobije obveznice s prvobitnim brojem, a ostala izvučena svota u
gotovom.


Dopis i namira ima glasiti na zemljorazteretnu blagajnu.


Izvučena obveznica imade se prije odpreme u dotičnom dnevniku u izdatak staviti,
a gotovina i odnosna diona obveznica tek onda u primitak uzeti, kad ista stigne,
te tada o cieloj toj operaciji vladi izvješće podnieti.


Opazka. Izkaze vrhu izžriebanih obveznica valja točno pregledati i s blagajničkim!
izkazi sravniti, jer odgovornost za pravodobno realiziranje izvučenih efekta nosi dotični
činovnik, kojemu je taj posao povjeren.


Nu po ovoj odgovornosti ima isti i materialnu štetu očekivati, ako se one obveznice,
koje su izvučene, poslije šest mjeseci nakon vučenja ne realizuju, a kamati na iste
sveudilj dižu, pošto se isti (kamati) prigodom zakašnjenog realiziranja kao nepripadno
podignuti od glavnice odbijaju.


Takova diferencija od obveznica, koje glase na vede glavnice, može biti veoma
znatna, dakle i tim neugodnija po dotičnog činovnika.


Ako i niesu kamati od vučene obveznice dizani, ved je obveznica s cielom glavnicom
realizovana, nu kasnije nego li bi se to imalo učiniti, i tada je činovnik odgovoran
za gubitak onih kamata, koji bi se dobili, da je vučena obveznica pravodobno
realizovana i na kamate uložena, dakle za vrieme, kad se morala realizovati do dana,
kad je faktično realizovana.


Ovaj naputak dobismo od stručara, a uvrštujemo ga s obzirom na okolnost, što ima
mnogo u našoj zemlji imovnih obdina, ter i inih moralnih korporacija, koje posjeduju
znatne nepotrošive glavnice u vriednostnih efektih, pak de dotičnim upravnim organom
upitni naputak u svakom pogledn dobro dođi, naime kako im treba u pojedinih
slučajevih postupati.