DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1889 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 515 —


u tjednu 8 —10 for. nu nemojte uzeti s uma, da je toliko zaslušio Primorac i Lifian ;
naš pusti Slavonac dotjerao je u tjednu od 3 — 5 for.


Kad je radnik koru ogulio, nastavio je sošice u visini od 70 cm. a u razmaku
od 50 cm,, pa na te sošice metnuo pritke i to, da koso stoje, te na taj jednostavni
sušionik metnuo koru okrenuvši nutarnju stranu kore prema zemlji.


Kad se kora osušila uzmu radnici okvir, koji je dugačak 80 cm., a širok 60 cm,;
na svakom njegovom uglu nalazi se motka, a na svakoj protivnoj motci nalazi se uže,
koje služi za to, da se motke ne razidju. Radnik sad umeće osušenu koru u tako priredjeni
stroj te veže u snopove, ove snopove transportiraju do mlina, koji je namješten
u Daruvaru, ne daleko od kolodvora.


U tom mlinu radi đo 30 ljudi po 14 sati na dan; n jedan se dan samelje 5000
snopova. Ovako samljevena kora odprema se u vrećab u Zagreb i Rieku.
U tom se može vidit, da je to za siromašan narod velika blagodat, da si uzmogne
u tih težkib vremenib zaslužiti koji novčić, đa se protura.


Ne bi bflo s gorega, kad bi uprava daruvarskog vlastelinstva više takovih šuma
odgajala samo za tu industrialnu granu, a ovdje je živa sgođa, u kratkom razdoblju
znatne dohodke doživjeti, a i siromašnom narodu pružiti sgodu za zaslugu.


U početku te razprave rekosmo da će šešarica nestati kao i valonee, dakle će se
uvidjeti potreba uzgajanja šuma guljafia.


U kratko nacrtano: U interesu veleposjednika zemljišta odnosno posjednika šuma
leži, đa bi pribavili važnost raznim treslovinam, što se nalaze u šumi i što do sada
već u početku označene i nerabljene, pa bi se tim načinom gospodarom omogućilo, da
mnoge do sada kao šumski korov označene, šumske plodine učine znamenitimi plodinami,
i đa dobivaju njeke do sada ne slućene šumske nuzgređne užitke. F. St.


Prinos k tumačenju § 9. do uključivo § 11, odnosno § 13. šum. zakona.


§ 9. uključivo § 11. (imalo bi biti đo uključivo § 13.) šum. zakona udešava odnošaj
izmeđju ovlaštenik a (Servitutsberechtigte) i vlastnik a šume, ter se s toga ustanove
§ 9. do § 11. odnosno uključivo § 13. šum. zakona protežu dakle na one šume,
koje su otegoćene pravom drvare nj a, tako zvanimi šumskim služnostima.


Ovakovo tumačenje ustanova rečenih paragrafa ne sliedi samo od poređanja,
kojim su u šum. zakonu jedan za drugim nanizani, a navlastito u smislu § 9., nego
i po sadržaju samih paragrafa, a po gotovo po smislu ustanove § 14. šum. zakona,
buđuć se ondje kaže doslovce, da „po mjeri ustanova, sadržanih u § 9. đo uključivo
13., imadu posjednici takovih šuma, s kojimi je skopčano pravo drvare´nja,
ovlaštenikom ono, što ih drva ili stelje iđe, po poprednjoj prijavi naznačivati
u primjereno vrieme". . . .


Sve ove zakonske ustanove imadu tu svrhu, đa s jedne strane ovlašteni k
prekomjerno ne uživa šumu sbog štetnih posljedica na uzgoj Sume, a s druge strane,
đa niti vlastnik Sume ne prikrati ovlaštenika u pravu uživanja sbog možda pretjeranih
obzira pogledom na uzgajanje šume.


Prema tomu ne vi-iede ustanove § 9. do uključivo § 13. šum. zakona za sukromnog
vlastnika šume, prem bi se mogle donjekle i to samo njeke iz
pojedinih paragrafa iztrgnut e izreke i propisi protegnuti na sukromnog vlastnika šume.


Propisi, s kojimi šum. zakon ogojne svrhe u smislu § 9. do uključivo § 13.
u šumama, obterečenim pravom đrvarenja (šumskim služnostima) postići namjerava,
upriličeni su za sukromne vlastnike šumS, u§2 . do4., 6. 17., u
kojima se zabranjuje krčenje i haranje sumfi, odnosno nalaže pošumljivanje, te određjuje
postupak sa Sumama, stavljenim pod zaštitu. V. R.


Divlje svinje pojavile su se u Sumah brodske imovne obćine u znatnom broju
ter prave veliku štetu na kulturah. U srezu Kunjevcih su, kako nam prijatelj odanle
javlja, ti nemili gosti svu ovogodišnju sadnju žira pod motiku uništili. Ova neman