DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1889 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 512 —
Osobne viesti.


Imenovanje. Kođ gjurgjevačke imovne obdine imenovani su: Civilni tehnik i
usposobJjen šumar u Karlovcu Julijo Vran i 6a r kot. šumarom sa sjedištem u Novigrađn
i obdin. šumarski pristav u Velikoj Gorici Elzear Mlinari d šumarskim vježbenikom;
nadalje kođ gradiške imovne obeine abiturient gospodarsko - šumarskoga učilišta
križevačkoga Vjenceslav PotoSnja k privremenim šumarskim vježbenikom, sva trojica
sa sustavnimi berivi.


Sitnice.


Tamanenje puha i uporaba puhovoga krzna. Pod tim naslovom priposlao
je ovomu uredničtvu veleučeni gosp. dr. Drag. Cech pod 8. listopada t. g. izprava k
na sitnicu „Puh", koja je izašla dne 1. travnja t. g. u broju IV. našega organa, ter
nas pozvao na osnovi § 16. tiskov. zakona, da taj izpravak priobdimo u najbližem
broju šumarskoga lista na istom mjestu, na kojem je u rečenom listu bila pomenuta
sitnica.


Budud da je pomenuti izpravak nama dostavljen post festum, to se u smislu
tiskov. zakona ne smatramo obvezanim uvrstiti ga, jer je zahtjev veleuč. gosp. zastario ;
ali da ova potonja okolnost nije niti nastala, držimo, da rečeni izpravak ne odgovara
ustanovam navedenoga § 16. niti po formi niti po sadržaju, jer ne sadržaje izpravak
činjenica. U ostalom izjavljujemo ovom sgodom, da se naš strukovni organ „Šumarski
list" u tom predmetu u obde nede više u ikakovu polemiku upuštati. Uredničtvo,


Ovogodišnji državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva
obdržavan je usljed posebne naredbe visoke kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje
potlove, pod predsjedanje g. kr. šumarskoga ravnatelja Emila Durst a u prisutnosti
povjerenika gg. kr. zemalj. šumarskoga nadzornika Mije Vr ban i da, kr. držav. nadšumara
Ivana Kolar a ujedno kao perevodje i kr. župan, nadšumara Franje X.
Kesterčanka. U svemu prijavilo se je 26 kandidata, od tih dobilo jih je dozvolu
za polaganje izpita 23, dočim su 3 odpudena, jer nisu udovoljili uvjetom normativne
naredbe za polaganje više državnoga šumarskog izpita. Nadalje su četvorica od kandidata
odustala dobrovoljno od polaganja izpita, ter su dne 28. listopada t. g. 19
kandidata pristupili, na koji dan je u jutro započeo izpit pismeni.


Pristupiše pako k izpitu sliededi:


Abramovid Nikola, šumar, pristav brodske imovne obdine u Vinkovcih;


Althaler Franjo, kot. šumar otočke imovne obdine u Korenici;


Ardanin Marko, kot. šumar otočke imovne obdine u Otočcu;


Borošid Andrija, kot. šumar slunjske imovne obdine u Vališselu ;


Ciganovid Gjoko, šumar, pristav gjurgjevačke imovne obdine u Sokolovcu;


Hajek Bogoslav, šumar, vježbenik I. banske imovne obdine u Glini;


Hranilović Andrija, šumar, pristav otočke imovne obdine u Krasnu;


Kern Antun, šumar, vježbenik ogulinske imovne obdine u Ogulinu;


Kiseljak Josip, šumarski pristav križevačke imovne obćine u Belovaru ;


Koprid Andrija, šumar, vježbenik II. banske imovne obćine n Dvoru;


Lach Gustav, kot. šumar slunjske imovne obćine u Kakovcu j


Marinovie Josip, šumar, pristav I. banske imovne obdine u Glini;


Modau Matija, šum. pristav ogulinske imovne obdine u Rakovici;


Mocnay Dragutin, šumar, vježbenik petrovaradinske imovne obdine u Morovidu;


Polaček Dragutin, kr. šumar, kandidat u Mošunju;


Eesz Antun, šumar, pristav u Samoboru;


Eukavina-Liebstadtski Rudolf pl., šumar, pristav gjurgjevačke imovne obeine u
Belovaru;