DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1889 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 510 —


ti pogledu izdavanja svjeđočba kao i u pogledu postupka pri obđržavanju til
izpita pak, imat de u svakom takovom sluGaju županijska oblast delegirati dotičnoj
kotarskog predstojnika, da izpitu prisustvuje kao zastupnik županijske oblasti, pa ds
s izvješćem dotičnog predsjednika izpitnog povjerenstva, odnosni zapisnik ob uspjelu
izpita podnese, na temelju kojega ie onda žup. oblast izdati odnosne svjedočbe.


F. X. K.
Sa drvarskog tržišta.


Uspjeh dražbene prodaje drva u šumah investicionalne zaklade. Dne


29. listopada 1889. bje obdržavana javna dražba o prodaji hrastovih, jasenovih, brestovih,
bukovih i inih đebala, nalazećih se u dolje označenih šumskih česticah, u
ukupnoj površini od 1800 jutara, pred povjerenstvom krajiške investicionalne zaklade,
kojemu je predsjedao preuzvišeni gosp. Dr. Livije Rađivojević , a kao članovi
fungirahu gg. financ. ravnatelj i ministar, savjetnik baron Dragutin S k e r 1 e c z,
vlađni odjelni savjetnik Dr, Antun Stojanovid , šumarski ravnatelj Emil D u r s t,
viednik sudbenoga stola Antun Z a v i š k a, i još tri vanjska člana povjerenstva investicionalne
zaklade.
Nakon otvorenja stigavših ponuda na pojedine hrpe, bje priobčen po povjerenstvu
uspjeh dražbe, kao što sHedi; đostao je naime :


1. hrpu Orlja k br. 4, 2265 hrast., 1107 jasen., 1428 brest. i 248 bukovih
i inih debala ; — procienbena vriedn. 142.798 for. tvrdka Josias E i s 1 e r i
sinov i u Beču s iznosom od 174.900 for.
2. hrpu Boljkov o br. 10, 6706 hrast., 1073 jasen., 1557 brest. i 523
bukovih i inih debala, procienbena vriedn. 360.000 for. tvrdka Societ e d´ importaion
de chene u Barču s iznosom od 384.800 for.
3. hrpu Bok br. 11, 3462 hrast., 658 jasen., 1482 brest. i 362 bukovih i
inih debala, procienbena vriedn. 151.285 for. tvrdka Franjo Gamirše k u Mitro
vici s iznosom od 198.000 for.
4. hrpu Sven o br. 13, 3605 hrast., 172 jasen., 800 brest. i 659 bukovih
i inih stabala, procienbena vriedn. 181.118 for., tvrdka Franjo Gamirše k u Mitrovici
s iznosom od 234.000 for.
5. hrpu Paov o br. 14, 9991 hrast, 1657 jasen., 2384 brest. i 438 bukovih
i inih stabala, procienbena vriednost 386.301 for., tvrdka M. Vu k i sinov i iz
Budimpešte s iznosom 468.650 for.
6. hrpu De š br. 15, 5913 hrast., 123 jasen., 621 brest. i 1553 bukovih i
inih debala, procienbena vriednost 362.626 for., tvrdka Unionban k u Beču s iznosom
od 441.856 for.
7. hrpu Narač e br. 20, 4185 hrast., 64 jasen., 667 brest. i 38 bukovih i
inih debala, procienbena vriednost 158.948 for., tvrdka Hirschle r et Comp. u
Beču s iznosom od 189.500 for.
8. hrpu Somo vac br. 22, 7612 hrast., 1563 jasen., 1049 brest. i 1 bukovo
deblo, procienbena vriednost 297.200 for., tvrdka Soeietć d´ importation đe
c h ž n e u Barču s iznosom od 357.000 for.
9. hrpu Blat a br. 24, 6959 hrast., 653 jasen., 1246 brest. i 137 bukovih
i inih debala, procienbena vriednost 180 701 for., tvrdka Hugo Hart l u Zagrebu
s iznosom od 205.880 for.
10. hrpu Smogv a br. 26, 1933 hrast., 844 jasen, 538 brest. i 23 bukovih
i inih debala, procienbena vriednost 51.264 for., tvrdka C. Morović , Šipuše t
Comp. u Sisku s iznosom od 52.000 for.