DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1889 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 509 —


aju može on isto tako kao i vlastnik šuma obaviti. To je tačka, gdje se kru


:ovi njihovog djelovanja dotiču.


Kad dotle dodje, onda ima vlastnik šume svoju rieč. Od reguliranja šum.
ente može se šumar osloboditi, i vlastniku se mora to prepustiti. Ali vlastnik
reba da se pri odredjivanju rente uviek obzire na stanje šuma i naročito
ispjeh zagajivanja. Tu se onda opet pokazuju uove veze, koje trgovca sa šunarom
vežu. A kad su te veze već tu, onda je želiti da jednom taj sistem, po
com se sječa vani regulira, što moguće jednostavniji bude, te da ga vlastnik
Dez muke razumjeti može. S druge strane ne treba da ima težkoća pri reguiranju
rente tako, da to šumar bez osobitog trgovačkog znanja može razumjeti,
-e da je to svaki podoban obaviti.


Kod nedržavnih šuma treba da vlada najveća jednojtavnostusvakomobziru.


Razlučenje tehničkog od trgovačkog posla je kod drugih radnja nješto
losve običnog. Svako poveće industrijalno poduzeće zavelo je to s uspjehom,
1 gdje obojica, trgovac i tehnik, složno rade, ondje se o tom razlučenju samo
iobro čuje.


Da bog da, te se tako i za šumu reklo! Preveo P. B.


LIST-A-K:.


Zakoni i normativne naredbe.


Načelno riešenje u predmetu ovlaštenja u urb. obcmskih šumah. Vis.
kr. zenialj. vlada, odjel za unutarnje poslove, u Zagrebu, o^našla je odpisom svojim od


24. kolovoza 1889. br. 23182., riešavajud njeki utok, podnesen proti odluci upravnog
odbora žup. zagrebačke, koja odluka bJ3 izrečena u pogledu ovlaštenja u urb. obćinskoj
šumi, spomenutu napadnutu odluku u cjelosti potvrditi, prema kojoj vlastniko m
urb. selištnog posjeda, koji ne imaju u obsegu urb. obćine kuće i
kućišta, te koji ne obitavaju unutar odnosne obdine, doduše pripada
urb. pravo đrvarije i pašarije — nu s tim dodatkom, da se to
pravo imade smatrati tako dugo suspendiranim, dok si dotičnik na
svom urb. zemljištu ne sagradi kudu i kudište.
Lugarski državni izpiti mogu se iznimno i izvan sjedišta nadležne
županijske oblasti obdržavati. U riešenju molbe gospodarskih ureda I. i II. banske
imovne obdine, obnašla je visoka, kr. zemalj. vlada, odjel za unut. poslove, odpisom
svojim od 28. kolovoza t. g. br. 25.387. upravljenim na kr. žup. oblast u Zagrebu,
istu opunovlastiti, da smije u vlastitom djelokrugu odrediti, da se izpiti za tehničko i
pomodno lugarsko osoblje obdržavaju i kod kr. kot. oblasti u Petrinji ili Glini, za
slučaj onaj, kad se za upitni izpit dovoljni broj onakovih kandidata prijavi, kojim je
putovanje kr. žup. oblasti u Zagreb perad velike udaljenosti skopčano s potežkoćami i
znatnim troškom.


31