DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1889 str. 33     <-- 33 -->        PDF

- 507 -


Beckmann ima očevidno onakve odno§aje pred sobom, kakvo pokazuje


reko mjere izsjefiena preborna šuma; neuredna u svakom pogledu. S toga


i absolutno ne upotrebljava plohe; za nj nije ona od pomoći.


Oetelt gospodari u Tiirinžkoj šumi uz daleko pravilnije odnošaje. Oblik


ime, koju on pred oSima ima, priliči našoj (njemačkoj) visokoj šumi, odnosno


ibližava joj se u oplođnoj sječini; za njega postaje ploha pomoćnim sredvom
za reguliranje gospodarstva.
A ako postavimo Hartiga i Cottu kao primjere, to ćemo opaziti, da i na
jih uplivaju okolni odnošaji. Harti g ima u Hungenu pred sobom u t. zv.
[arkwaldungen sad srednju, sad preložnu šumu, sad oplodni sjek, ali nigdje
ređjene odnošaje. Nije drugčije ni u Dillenburgu, a kad on prema Pruskoj
ie, dolazi on u onu zemlju, gdje se je podjelba gromade najfinije razvila te
;ao najshodnija već dugo vremena vlada.


Cotta kao sin Ttirinžke šume sa svojimi sklopljenimi visokimi sastojilami
zagovara bezuvjetno reguliranje gospodarstva pomoću plohe i nalazi, da
nu je idea posve izvedljiva u saksonskih šumah.


A popravljanjem šumskih ođnošaja, što nastupa pametnim uživanjem, revnim
gajenjem, oslobođjenjem šume od teretnih servituta, svlači se u Pruskoj sveto
fiše staro krzno i prihvaćaju se Cottine ideje, a da ipak niesu kao jedino
spasavajuće načelo usvojene. Zadnji korak približenju Cottinoj namisli bijaše razlučenje
ciele oborene drvne gromade u glavni i predhodni užitak (Haupt- und
Vornutzung).


0 tom nema sumnje, da će se šum. uredjenje opet sve više
oslanjati na plohu, što se budu odnošaji obrasta u šumi poboljšavali,
što više, njoj jedinoj predstoji budućnost.


S mnienjem šumskog tehnika dolazi vrlo često vlastnik šume u opreku.
Šumarstvo je vanredno sigurna radnja, koja malo posla zahtieva. Ako su gojitbeni
poslovi dovršeni, stoji sastojina kroz nekoliko godina, bez da se oko nje
radi. Od vremena na vrieme prigleda šumar, da li se niesu pojavili škodljivi
zareznici ili gljivice, te, ako je nuždno, pošalje nekoliko radnika, koji osušena
stabalca počupaju i škodljivo leglo unište.


Poslije desetak godina dolazi proredjivanje. Proredjivanje iziskuje istina
truda, ali ono to po pravilu i naplaćuje, i što je porastlina starija, u tohko više
donosi taj posao dobiti. Tako prolazi jedan decenium za drugim, dok se porastlina
u novac ne pretvori. Šumu može doduše oštetiti vatra, vjetar i zareznici,
ali ipak ne može nijedno od toga — pa ni sama vatra — uništiti materija
podpuno, i još uviek ostaje nješto, što se dade upotrebiti. Po izkustvu ne dolaze
takove štete često, te se šum. privreda ipak mora smatrati sigurnom.
Šumar rieđko kad oskudieva radenom snagom; vrieme žetve u šumarstvu nije
onako strogo ođredjeno kao kod poljodjelstva. Tko ne dobije radnika s jeseni,
čeka do zime, sieče s proljeća a u nuždi i ljeti. Naravno je, da mogu tim nastupiti
neugodnotti, kadkad i prave štete, konačno može se porastlina prodati
i na panju i sječa prepustiti kupcu.