DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1889 str. 31     <-- 31 -->        PDF

- 505 —
20 ha od 60 god. = 5680 m^
10 „ „ 50 , = 2470 „
20 „ „ 15 „ = 1240 „
10 „ „ 10 „ = 360 ,


9750 m´


Ako ostavimo 60 godišnju obbodnju, eto ti suviška u zalihi, koji tetajem
gospodarenja izčezava. Uživanje svš,dja zaliha na pravu koliSinu; prihod je z a
izvjestno vrieme veći od normalnog užitka, ali se to uživanje mora ipak smatrati
trajnim.


Ono, što se više uzelo, ne djeluje na stanje šume štetno, nego to stanje
regulira. Na isti način može užitak izprva da zaostane za onim, koji se kasnije
kao trajan uglavi. Radi toga je gornja definicija tako udešena, da po njoj uživanje
ne smije bezkoristno promieniti odnošaja dobnih razreda.


Iz ovih stavaka i primjera sliedi, da je pojam trajnog šum. uživanja vanredno
težko shvatiti, što više da se ne da precizirati.


Dok se kod novčanih glavnica može posve izvjestno reći, dai je uživanje
njihovo onda trajno, kad glavnica kamate nosi, dakle kad se kapitalu niti oduzima
niti dodaje — pokazuje se to trajno uživanje u šum. gospodarstvu uviek
samo kao približna vriednost, ih, kao približna vriednost oko definiranja koje
su više od 100 godina mnogo snage s velikim trudom nastojale.


Ako promotrimo odredbe starih šum. i lovskih zakona, opazit ćemo, da
se već u davno vrieme vodila briga o trajnom uživanju. Neuredno i samovoljno
uživanje prečilo se određjivanjem sjećina, a samovlastno rukovanje sa sječom
kaznilo se. Pri samoj sječi išlo se za tim, da se sitnijeg drvlja dovoljno za
budućnost ostavlja. A ima i takvih naredaba, kojima se naredjivala sjetva i
sadjenje za podizanje podmladka. Dosta rano odpočelo je i razdieljivanje šume
u šestare. Naravno je, da su u tom ležali samo zametci pravog reguliranja.
Gospodarenje vodilo se u obliku preborne odnosno srednje šume. Ovi oblici
dadu se samo uz stanovita pravila s njekom sigurnošću udesiti za trajno uživanje
pa još uviek zadavaju vanredne težkoće. Sto je od tih oblika naročito
od srednje šume još preostalo, sve to mora preći u visoku šumu s toga, što
se u njih ne da gospodariti trajno već tvrdujuć, čime se nagomilava materijalna
glavnica, koja će u svojoj veličini i samo šumsko gospodarenje u veliko otežčati.
Pa kao što to često biva, da ono, što je umrlo u srodnom obliku
gotovo u isto doba uskrsava, isto tako vidimo sada, da se pokraj zadnjih ostanaka
prebirnih i srednjih šuma diže nova regulirana preborna šuma, vidimo
vis. šume s dvie i više sjekova s podmladkom i bez njega, progadjavanje s gotovim
podmladkom, sve same forme, koje hoće da spase dobre strane starog
šumarstva.


Prelaz s prebornih i srednjih šuma na visoku šumu, to je u povjestnici
šumskoj hunka, od koje je nauka o uredjenju šuma zbiljna napredka učinila.
Visoka šuma bijaše oblik reda, te i ako se često podižu tužbe protiv šablonž,,
koje su u tom redu, ali ipak korist mu se ne smije poreći.