DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1889 str. 30     <-- 30 -->        PDF

- 504 —
0 trajnom uživanju. Uglavljenje takva termina moglo hi u izvjestnih okolnostih
biti podpuno neshodno, što više i štetno.


Da to dokažemo, navest ćemo jedan primjer: Jednom malom šumom
gospodari se uz prekidno pet godišnje uživanje; sjek treba da počne u prvoj
godini periode.


Godina se približuje.


Šumska uprava znade, da se na trgovih drvo za gradju danas ne traži,
a zna i to, da će sliedećih godina razne gradjevine započeti. Ne bi li tu bilo
sasvim nerazumno, kad bi ona prosto radi roka ili radi t. zv. trajnosti sjek
odpočela? Tu bi bila naravna posljedica, da bi se uprava morala zadovoljiti
s onim, što joj se za njena drva ponudi. U takvom slučaju bit će sjegurno
opravdano, ako se pričeka, dok nastupe bolje okolnosti.


Ako je udešeno tako, da sječa pada u zadnju, petu godinu razdobja, to
ipak ne će valjda nitko takvoj odredbi za volju propustiti zgodnu priliku te
čekati sa sječom do odredjene godine.


Slobodnu razpoložbu vremenom sječe valja bezuvjetno zahtievati, što više
ova sloboda treba da ide tako daleko, da je upravitelj vlastan kod prekidnog
uživanja prema okolnostima sječu dozvoliti. Ako je n. pr. jedna ploha, na kojoj
1000 m^ stoje, odredjena za petgodišnje prekidno uživanje, pa se odmah prve
godine nadje prilikaj da se od toga 250 m* uz dobru cienu prodade — treba
ih prodati, ako što drugo toga ne prieči. Potraži li kogod treće godine drugih
200 m^ dobro, evo ih, a s ostatkom čekat ćemo do kraja razdobja.


Takovo uživanje ostaje ipak trajno, jer se podržava u odredjenom okviru
te se u pet godina prosjekla odredjena ploha, ni više ni manje.


Trajno uživanje iziskuje nadalje prema našoj definiciji, da se glavnica na
štetu ne umanji ili poveća. Ovdje namjerno ne uzimamo izraza „ne mienja",
jer kad se uzme na oko glavnica od drva, onda taj izraz njoj nikako ne odgovara.
Postojeća glavnica od drva može se samo tako uživati, ako se troši
a trajno se uživa onda, kad se na mjesto dozrele porastline zasadi nova mlada,
koja će moći u svoje vrieme onu staru podpuno zamieniti.


Razumieva se, da se glavnica mora mienjati, jer se promjene skoro
neprekidno uvadjaju i provadjaju samom gospod. osnovom. Uzmimo n. pr., da
je u jednoj šumi njeki dobni razred u pretežnoj mjeri zastupan, dok drugi
manjkaju; pretvorba ove stare zalihe u drugu od bolje postepenosti bit će
posve opravdana a ne će se pojmu trajnosti protiviti.


S ovakovim obrtom ili pretvorbom čvrsto je spojeno stalno umanjivanje
ili povećavanje drvne zalihe, te se s toga mora ovo smatrati normalnim obrtom,
koji ne smeta njenog uživanja.


Kad bi imali n. pr. borovu šumu III. boniteta od 60 ha u normalnom
obrastu i s 60-godišnjom obhodnjom, tu bi imali po skrižaljci o prihodu normalnoih
zalihu od 8458 m´*. Ali ako dobni razredi stoje tako, da su 20 ha od
60 godina, JO ha od 50, 20 ha od 15 i 10 od 10, to je zaliha: