DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1889 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 500 -§
18. Doznačivanje drva sliedi u smislu § 15. šum. zakona posebnim čekićem,
koji se kod šumara (šum. pristava) u pohrani nalazi i za kojeg on odgovara,
tako, da se čekić iza svakog udarca umoči u crno mastilo, koje je već
za to priredjeno. Stablo se mora nizko na korienu i vidljivo te prema propisom
šumske nauke zabilježiti.


Prema tom ne smije se niti jedno stablo oboriti, niti drvo ili nuzgredni
užitak bez redovite doznake uživati; isto tako ne smije se stablo izmieniti t. j .
nitko ne smije u mjesto doznačenog mu i čekićem zabilježenog stabla drugo
stablo posjeći ili nuzgredne užitke drugčije ili na drugom mjestu uživati.


U sitnih šumah, gdje se doznačivanje čekićem obaviti ne može, mora
šumar osobno sječinu izkolčiti, a drvo shodnim načinom medju ovlaštenike sam
razdieliti.


§ 19. Šumski lugar, koji kod doznačivanja stabla čekićem bilježi, mora
biti uviek uz šumara, te se ne smije s čekićem nikuda tako udaljiti, da ga
šumar ne bi mogao vidjeti, a smije samo ono stablo zabilježiti, koje je šumar
faktično odkazao.


§ 20. Podjelivanje pojedinih stabala ili drugih šumskih užitaka iz urbar,
obćinskih šuma onim žiteljem, koji niesu ovlaštenici istih, pristoji upravnomu
odboru županije na predlog cielokupnoga odbora, ako tomu vrlo važnih razloga
ima.


§ 21. Osim redovitih beriva (§ 25. ovog statuta) pripada obćinskom šumarskom
osoblju u smislu § 39. normativne naredbe visoke kr. zem. vlade od
4 ožujka 1871. br. 2144 još 20*´/o šumaru (IO"/« lugaru) i šnm. pristavu od
iznosa odšteta i globa sviju šumskih šteta, što su ih oni prijavili i što su se
sbile u urb. obćinskih šumah.


U slučaju vanrednog putovanja ili putovanja u posebnom interesu stranaka
ili obćine pripada šumaru (šum. pristavu) dnevnica od 2 for., a osim
toga za putovanja, koja nadilaze duljinu od 5 kilomet., još 14 novč. putovnine
po kilometru.


Za putovanja pak, što su obavljena na poziv stranaka u svrhu procjenivanja
šumskih šteta, sbivših se u privatnih šumah, smije si kot. šumar (šum.
pristav) zaračunati samo dnevnicu i onu običnu pristojbu za podvoz, ako daljina
puta nadmašuje kilomet., koja se po običnoj cieni faktično izplaćuje, ako
mu nije bio podvoz u naravi pružen.


§ 22. Sve troškove, koji se odnose na upravu i Čuvanje urbar, obćinskih
šuma, te troškove za nabavu inventara, tiskanica, risaćih potrebština itd. nose
dotične urbarske obćine po razmjerju veličine šumske površine, koju posjeduju,
bez razlike, da li je ista razdieljena ili ne.


§ 23. S razloga, što kotarski šumar (šum. pristav) vodi nadzor nad svimi
šumami njegovog šumskog kotara, izplaćuje se isti iz zajedničke (cumulativne)
upravno-obćinske blagajne.


Ova beriva imadu obć. poglavarstva kr. kot. oblasti (§ 25. o. statuta) bar
za tri mjeseca unapried podnašati, o ćem kr. kot. oblasti poseban račun vode.