DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1889 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 498 —


§ 7. Kotarski šumar (šum. pristav) vodi kod svake kr. kot. oblasti „Očevidnik
« o manipulaciji sa šumskimi štetami po obrazcu 2. A. za sve područne
obćine.


Obćinska poglavarstva vode ovakov očevidnik opet na pose za se, kojeg
kot. šumar (šum. pristav) bar svaki drugi mjesec pregledava i g očevidnikom,
koji se kod kr. kot. oblasti vodi, sravnjiva, te eventualno opažene nedostatke
kr. kot. oblasti izvješćuje.


Kod svakog pregledavanja mora očevidnik šumar i obć. načelnik podpisati
s opazkom, da li je u redu pronadjen ili ne.
Osim toga ima kot. šumar (šum. pristav) u svojih mjesečnih izvještajih
(§ 10. slovo d. ovog statuta) okolnost ovu svaki put iztaknuti.


§ 8. Očevidnik § 7. vodi se samo za šumske štete sbivše se u šumali
urbar, obćinskih, dok se mora kod svake kr, kotar, oblasti za šumske štete,
sbivše se u šumah privatnih, u svrhu točnijeg i lagljeg izkazanja statističkih
data voditi još jedan očevidnik na pose po obrazcu 2. B. (naredba kr. župan.
oblasti od 17. rujna 1889. br. 8964).


§ 9. Kr. kotarske oblasti podnašaju kr. žup. oblasti:


a) svaki Četvrt godine t. j . svakog 3. siečnja, 3. travnja, 3. srpnja i 3. listopada
izkaz 0 manipulaciji sa šumskim štetami, sbivšimi se u šumah urbarskih
obćina po obrazcu 1.;


b) svakog 15. siečnja i 15. srpnja izkaz o manipulaciji sa šumskimi štetami,
sbivšimi se po šumah privatnih po istom obrazcu.
§ 10. Kot. šumari (šum. pristavi) podnašaju kr. žup. oblasti putem kr.
kotarske oblasti :


«) svakog 20. siečnja svoje glavno godišnje izvješće o cielokupnom i svestranom
radu na polju šumarstva zajedno s predloži vrhu radnja i odredaba,
koje bi trebalo u sliedećoj godini odrediti i sa svimi prilozi, što su
propisani po naredbi visoke kr. zem. vlade od 2. ožujka 1882. br. 3500,
po obrazcu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, te 2. § 9. ovog statuta;


l>) svakog 1. rujna osnovu, kako se moraju u sliedećoj godini izvesti gojitbe
i gojitbene radnje, t. j . gojitbenu osnovu uz naznaku površine, koja se mora
pomladiti, te potrebe i vrsti šumskoga sjemenja ili sadjenica po obrazcu G.;
osnovu 0 radnjah, što se moraju preduzeti oko uredjenja šumskog gospodarstva,
šum. vrtova, za tim čišćenje medja i t. d. i t. d.;


c) svakog 1. listopada izkaz, kojim redom će kotarski šumar (šum. pristavj
doznačivati drva ovlaštenikom u tekućoj godini;


(?) mjesečna službena izvješća 3. dan svakog sliedećeg mjeseca (odredba vis.
kr. zem. vlade od 11. veljače 1876. br. 2911, županijske oblasti od 12.
travnja 1888. br. 5001.) sa službenim dnevnikom (obrazac 3.) i izkazom
0 manipulaciji sa šumskimi štetami, sbivšimi se u urbar, obćinskih šumah
po obrazcu 1.;


c) 20. srpnja i 20. siečnja svake godine pregledni izkaz vanjskog uredovanja
šumara ili pristava po urbar, (imovnih) obćinah i po injoaecu, po obraz. 12.