DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1889 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 497 —


Osnova Statuta o uredjenju služba obćinsko-kotars kih šumara
u županiji varaždinsko]/


Sastavio kr. žup, nadšumar Josip Malliar.


§ 1. Šumski posjed urbarskih obćinskih šuma razdieljea je zaklju&kom
županijske skupštine od 24. stud. 1887. u &etiri šumska upravna kotara i to:


I. centralni, ili varaždinsko-ivanefiki,
II. zagorski ili zlatarsko-krapinsko-pregradsko-klanjaćki,
III. ludbrežki i
IV. novomarovski.
§ 2. Za svaki šumski upravni kotar namješten je jedan kotarski šumar,
a za šumski kotar zagorski još jedan šumarski pristav, koji se ovim dotičnim
kr. kot. oblastim na službovanje dodieljuje i koji je u službenom pogledu podčinjen
u prvom redu predstojniku kr. kot. oblasti, a u drugom redu kr. žup.
oblasti te neposredno kr. žup. nadšumaru (§ 35. naredbe visoke vlade od 3
ožujka 1871. br. 2144), koji mu u eventualnih slučajevih može i ustmene odredbe
u strukovnom pogledu izdati.


§ 3. Kotar, šumari ili šum. pristavi, kojim je povjerena uprava šumskog
kotara, obuhvaćajući dva ili više upravna politička kotara, obavljaju uredske
poslove kod dotičnih kr. kotar, oblasti u za to opredieljene uredovne dane.


Ove pak odredjuju kr. kotarske oblasti sporazumno.
Putovanja, što se u tu svrhu poduzimlju, obavlja kotarski šumar (^šum.
pristav) na račun svog putnog paušala.


§ 4. Eed opredieljenih dana, u kojih će kot. šumari (šum. pristavi) kod
pojedinih kr. kotar, oblasti uredovati, neka se nakon odobrenja po kr. županijskih
oblasti javno proglasi.


Za svaku kasniju promjenu toga reda nuždna je privola kr. žup. oblasti.
§ 5. Uredovanje njihovo kao referenata kod kr. kot. oblasti odnosi se:


1. na riešavanje sviju agenda, što se tiču šumarstva, koje kr. kot. oblasti
bezuvjetno na vještačko izvješće odnosno riešenje šum. osoblju signirati moraju;
2. na predizpitivanje (ureda radi) prijavnica odnosno procjena šumskih
šteta sastavljenih po privatnom zakletom šumarskom osoblju, koje su kr. kot.
oblasti na uredovanje podnesene (§ 29. ov. statuta) te izpravljanje odnosnih
odštetnih iznosa u prvoj molbi, što biva uviek prije nego li se dotična razprava
povede, i
3. na primanje stranaka i uredovanje s istimi u predmetih šumsko-gospodarskog,
redarstvenog i strukovnog značaja.
§ 6. Osim dana, upotrebljenih za vanjsko službovanje i uredovanje kod
izvansjedištnih kot. oblasti (§ 3. i 12. o. št.) imade se obćinsko šumar, osoblje
strogo držati uredovnih sati, kao svaki drugi činovnik.


* Ova osnova podniet će se do skoro županijskoj skupštini na usvojenje, ter ju
po želji gosp, sastavitelja u našem listu priobdujemo. Uredn.