DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1889 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 496 —


pođpori i od 20. novembra 1884. br. 45.085 radi podpore u interesu imovne
obćine otočke; oslanja se na požrtvovnost interesovanih adjacenata, koji su
izjavili, da će priložiti od svojih sila svaku moguću podporu.


Gornja Krajina priziva se i na otčinsku brigu prevedroga svoga kralja i
gospodara u previšnjem manifestu od 15. julija 1881., kojim je blagodat
investicionalne zaklade namienjena svim dielovom nekadanje hrvatsko-slavonske
Krajine. Investicionalna zaklada đovršuje svoju zadaću za izgradnju željezničkih
pruga, navedenih u cesarskoj i kraljevskoj naredbi od 15. julija 1881., da po
milosti i blagonaklonoj odluci Njeg. c. i kr. apost. Veličanstva može svojom
podporom izgradnji željezničke pruge senjsko - bihaćke protegnuti svoje blagoslovno
djelovanje i Gornju Krajinu, koja je svojimi materijalnimi silami nejaka
sama takav komunikacionalni podhvat izdašnije poduprieti i davno željenomu ostvarenju
privesti.


Sve ljute nevolje, koje podnose ovi predjeli od krute svoje borbe za život,
niesu još razbile svaku nadu ovoga žiteljstva u bolju kob i sreću.


U tom neslomnom uzdanju iznosimo i razsvjetljujemo poslije duže stanke
opet naš željeznički projekat, a u prilozima pretiskavamo još važnije članke i
izvještaje, izašle štampom već prije za njegovu preporuku.


Na složnoj je volji i blagovolji visokih i vlastnih krugova privesti taj
projekat konačnomu riešenju, koje zak. članak IV. od g. 1888. temelji na
dozvoli zajedničkoga zakonodarstva, jer se radi o željeznici preko zemaljske
med je.


Pod brižnim zakriljem svietloga bana, koji je netom sam opipavao bilo
našega života, sokoli se Gornja Krajina sa starodavnim gradom Senjem, da je
u oči velikoga dneva, gdje će preko svih zapreka i potežkoća starovjekomu
trgovačkomu putu od jadranskoga mora na iztok nov život udahnuti željeznica
senjsko-bihaćka.


Konačno nam je ovdje još napomenuti, da je ovo velevažno pitanje pred
njekoliko godina već u javnih glasilih pretresivano, imenito u »Pester Lloydu"
br. 313. od 13. studenoga 1883. pod „Zengg und das Lokalbahn-Projekt
Zengg-Otočac-Bihać"; u istom listu br. 324. od 25. studenoga 1885. pod
,Fiume Zengg", ter u našem domaćem glasilu „Agramer Zeitung" br. 20.
od 24. siečnja 1884. pod „Die Kentabilitats-Frage der Lokalbahn
Zengg-Bihać".