DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1889 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 494 —


Skucanoga Vakupa preko Lipnika i Modre do Staroga Majdana došla puno skuplja.
Pregaziv kod Pođiuga Sanu, teče traga niz desnu obalu put Trnove i Pejce, a odavle
do Omarske, postaje na željeznici dobrlinsko-banjalučkoj, po kojoj dolazi u Banjaluku.
Dužina trage od Bihaća do Omarske iznosi H 5 km.


Od Banjaluke mogla bi se pruga, da segne u Dervent, odvojiti od vojničke željeznice
kod Pričanja, pa voditi put Blažkoga, Miloševaca, Dragovića do Orašića, odkle
bi preko Lišnje, Galipovaca i Prnjavora sašla u dolinu Ukrine, da preko Detlaka
prihvati Dervent. Od Banjaluke do Derventa traga je duga 75 kim., od Drventa do
Broda ima 29 kim.


Uprta na takovu željeznicu, došla bi senjska luka opet u povoljan položaj,
da razvija svoju trgovačku sposobnost i snagu na moru. Premda je shrvana
pod udarci, koji joj zađadoše nesklone komunikacionalne težnje, još je po naravnih
svojih prednostih kao atrakcionalna tačka prostranoga konsumnoga i izvoznoga
područja i danas živa i radina te si je tim sačuvala pravo na zaštitu
i podporu za svoju budućnost. — Kraj svih nepovoljica, koji joj rade odvoditi
promet na druge jeftinije putove, koji joj žele odkinuti bosansku a i hrvatsku
Krajinu, izkazuje još po carinarskih podatcih od g. 1887. u inozemnom prometu
uvoz od 2,730.280 kg., a izvoz od 16,797.370 km. Ukupni joj promet,
basiran na lučkih podatcih, stagnira s uvozom prosječimice oko 10 milijuna, s izvozom
od preko 20 milijuna kilograma. Rječiti je dokaz njezinim naporom i
njezino parobrodarsko družtvo Krajaća i drugova, najstarije parobrodarsko
družtvo na našoj morskoj obali, utemeljeno od vlastite glavnice senjskih podhvatnika,
koje se liepo razvija i obavlja obalne vožnje od Rieke do Zadra na
korist prometa ciele ove obale, a osobito u prilog riečkoj luci.


Pruženoj željeznici od morske obale u bosanske krajeve zaista će priznavati
veću važnost i strategičko stanovište, jer stoji takova pruga na vrlu uslugu
dislokaciji i obskrbi vojničtva, a za ratno vrieme daje povoljnu svezu s domaćom
morskom obalom. Za vrieme okupacije osjećala se nestašica željezničke
komunikacije od Senja do Bišća dosta neugodno koli radi potreba na bojištu,
toli radi transporta ranjenika.


Prometna služba, koja je namienjena senjsko-bihaćkoj željeznici, daje dostatno
podataka za pozitivan račun o rentabilnosti toga podhvata. Na podlozi
osobnoga prometa na dalmatinskoj i istarskoj željeznici, koji je u svoj monarkiji
najslabiji, i na podlozi trgovačkoga prometa senjske luke proračunan je u
dodatku tehničkomu elaboratu čist prihod željeznice senjsko-bihaćke na 432.160 f.
na godinu prema potrebi za kamate i amortizaciju gradjevne glavnice od


425.834 for. Željeznica od Mostara do Metkovića u Hercegovini, koju bi senjskobihaćka
pruga, privodeći moru najproizvodnije krajeve bosanske, bila jaka svojim
prometom za cielo nadkrihti, poniela je po izjavi preuzv. g. ministra Kallaya
u proračunskom odboru austrijske delegacije 2. srpnja t. g. već druge godine
svoga obstanka S^o čistoga prihoda, premda ne izlazi u najpovoljnijoj luki na
moru. — Zaista stoji senjska luka u pomorsko-trgovačkom pogledu na višem
stupnju, da može jamčiti veći razvitak prometa a po tom i primjereni prihod
željeznici.