DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1889 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 493 sila.
Nu tu radinost, taj mrtvi kapital u prirodnom blagu i preimućtvu gornje
Krajine treba da uzbudi shodno povedena željeznička pruga. Neka ne odlazi
od nas na trg samo prost šumski proizvod, već i obrtna tvorevina, potekla od
svietla uma i umićne ruke našega krajišnika, koji je vrstan ubirati lovore i na
tom polju, kao što je negda na junačkom megdanu. Neka i na tih sakrivenih
još privrednih vrelih u svojem zavičaju crpa gornji krajišnik. Tvornice za pokućtvo
od sagnutih bukovih letava, koje se sve više traži u svietu; tvornice
bukovih kolnih oplata, pravljenje bukovih daščica za razne kutije, tvornice vrata
i prozora, škrinja i bačava od meka drva, izradjivanje papirštine, tvornice za
destilaciju drva, da se ucieni kolosalna množina lošije bukovine navlastito oko
plitvičkih jezera, fabrikacija cementa i tolike ine industrije nalaze ovdje na
pretek uvjeta, koji ostaju bez željezničke komunikacije posve odnemareni.


Nevidjena prirodna divota. Plitvička jezera, zaslužuju takodjer već sama,
da ih udobno, brzo i jeftino obćilo novoga vieka odkrije staromu svietu, komu
su još slabo poznata, nek se nasladjuje svake godine bezbroj posjetnika naravnim
čudovištem našega kraja. Zaslužuju to tim više, što su sa svojom šumnom
okolicom sva puna riedkih svojstava i za industrijalni život okolišnjega žiteljstva.


Ponajznatnije mjesto u sredini željeznice, Otočac, steći će kao prometno
uzlište ciele Like i Krbave u željezničkoj podpori moćno ptomicalo svojim
obrtnim i trgovačkim podhvatom i poslovom, a olakšanim dolazkoni kupaca i
prodavalaca s daljnjih strana proširit će se takodjer područje prednjačećim
njegovim marvinskim sajmovom na uhar našega marvogojstva.


Nema dakle sumnje, da bi željeznica senjsko-bihaćka, u koju bi utjecale
dvie glavne prometne ceste u Gornjoj Krajini, Josefinska kod Žutelokve, a dalmatinska
kod Otočca, postala silnim činbenikom i pokreialom razvitka i na
predka u svih granah narodnoga gospodarstva Gornje Krajine. Sva ekonomna
snaga njezina, sva darovitost i sposobnost njezinoga žiteljstva došla bi tek onda
na javu, da se sve shodno upotrebi na žudjenu poboljšicu zapuštenih njezinih
materijalnih prilika.


Pa kao što u Gornjoj Krajini, željeznica će senjsko-bihaćka oplodjivati i


rodne njive bosanske u bihaćkom okružju, ma da u prvom svojem posegu do


hvata samo grad Bihać, jer se u ovom gradu sastaju sve prometne žile i sile


cieloga okružja.


Nu samo se kaže, da bi željeznica, dovedena u Bihać, tražila dalje se


protegnuti Bosnom. Kad bi glavnim potezom stigla Banjaluku pa srbsku gra


nicu, a ograncima od Bihaća Novi, od Banjaluke Brod na Savi, prometna nje


zina zadaća i služba bila bi po Bosnu nenadkrilna.


Daljnjim smjerom od Bihaća išla bi tra9a uz Unu do Grolubovca, pa premostiv


ovdje Unu uz drugi obronak preko Pritoke i Cekrlje na visoku ravan i onda uzduž


ceste u Veliki i Mali Radić, gdje bi ođkrenula od ceste u Krupu. Od Maloga Radića


stiže Mahmuđbeg, Hašimbeg, Vojevao, Jasenicu i Benakovac, tu silazi Majkici Japri


na jug, dok zakrene u Vakup Skucani, a odavle pruža se pravcem Naprelja, Kamen


grada i Husinovaca do Sanskoga Mosta. Od Sanskoga Mosta privija se na Sanu put


sjevera do Podluga, gdje bi bila sgođna postaja za Stari Majdan, pošto bi varianta od


33