DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1889 str. 17     <-- 17 -->        PDF

- 491 —
Željeznica senjsko-bihaćka.


«Nije daleko vricme, kad budemo mogli


uz sjegarnu komanikaciju takodjer najkraćim


i najjeftinijim putem voziti naše proizvode do


jadranskoga mora, naime u Senj i Eieku.»


Ugarsko zemaljsko središnje povje


renstvo za svjetsku londonsku izložbu u


svojem proglasu na sve gradjane u Ugar


skoj 5. julija 1861.


Željeznica senjsko-bihaćka zasnovana je na podlozi mjestnoga interesa,
kojemu će u velike služiti koli na hrvatskoj, toli na bosanskoj strani Njt^zina
zadaća bit će ipak sve veća, kako se bude dalje protezala pravcem iztoka, pa
tim će rasti takodjer njezin prometni značaj i zamašaj. Da može zadovoljiti i
težim zahtjevom prometa, pruga ima normalnu raztečinu ; ali se inate projekat
kreće s\e u granicah, osječenih lokalnim željeznicam, da se može poslužiti povoljicami
zak. članka XXXI. od g. 1880. i zak. čl. IV. od g. 1888.


Senjska je luka izhodnica pruge, koja se odavle, 67 km. Rieki na jug,
uzpinje preko vratničkoga sedla (6784 met. nad morem) na južnu hrvatsku
visočinu, da po njoj teče dalje ponajprije smjerom josefinske ceste od Žutelokve,
gdje tu znamenitu prometnu žilu ostavlja te se duž dalmatinske ceste
spušta u ravninu Gacke put Brloga i Otočca. U Otočcu zakreće od ceste dalmatinske,
koja vodi put Gospića, te se pravcem ceste otočko-zavaljske hvata Zalužnice,
Vrhovina i Babinpotoka do Ljeskovca , odkle zastranjuje, dok se u
Prieboju opet sastaje sa starim trgovačkim putem iz Bosne. Od Prieboja pruža
se zapadnim obronkom Plešivice te izišav kod Baljevca na visoku ravan zavaljsku,
prelazi državnu medju i za četiri kilometra dalje stiže svoju dohodnu
tačku na bosanskom zemljištu, stari i glasoviti grad Bihać, središte i stjecište
bogate i rodne bosanske Krajine. — Od Senja do Bihaća tra^a je sgotovljena.
Duga je 111 kilometara. Pojedine su postaje udaljene od Senja: Sv. Juraj
8-3, Dolac 15-6, Stolac 20 3, Vratnik 246, Žutalokva 29 7, Brlog 35 3, Kompolje
43-3, Otočac 48-8, Zalužnica 56-7, Vrhovine 651, Babinpotok 73-5, Ljeskovac
74 4, Mala Kapela 81-4, Prieboj 89-6, Željava 97 5, Baljevac 102-5, Zavalje
10675, Bihać 111 kilometara.


Pruga se razvija u vis s uzponom od 30 "/oo ´> ^li od Senja do Dolca projektovana
je takodjer varianta za izravnu prugu na zubnjak s uzponom od
lOO^´oo, pošto dotjerana tehnička znanost dopušta takov kombinirani sustav za
gorske željeznice, koje imaju i veći tovarni promet svladati. Po toj varianti
dužina se željeznice, pa radi toga i udaljenost svake postaje skraćuje za 8—9
kilometara.


Troškovi za gradnju i svu uredbu ciele željeznice, ako bi od Senja do
Dolca išla na zubnjak, ustanovljeni su na 5,750.000 forinti a. vr.; dočim, ako
bi se izvela na adhesiju, narasli bi radi znatnih potežkoća od terraina na primorskom
krasu do 8 milijuna.