DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1889 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 484 —


držeći se pri tom ponajviše naputka od Filip Leop. Martina. Ne mogu zaniučati,
da petrovaradinska imovna obćina imade znatan broj izpunjenih ptica h
svoje okolice, što sam ih izpunio. Prvi poticaše za ovu sbirku upravitelj iste
imovne obćine šumarnik M. Prokič, koji i nadalje nastoji, da se sbirka upodpuni.
Priznanje mora se izreći i upravljajućem odboru, koji je ovakov podhvat
pogledom na trošak prihvatio a podupirat će ga i u buduće. Da će savršena
sbirka one okolice moći koristiti u znanstvenom kao i u šumarskom pogledu
može se unapred sa sigurnošću reći. Kako i u koliko će koristiti, pokazat će
budućnost. — Josip Sablj ak.


Senjsko-bihaćka željeznica. *


Centralni željeznički odbor u Senju razsvietlio ´e i uvodom popratio gornju
razpravu po svojem narodno-gospodarstvenom znamenovanju za senjsku luku,
za Gornju Krajinu i za sjevernu Bosnu, a koju ovim u našem listu u cielom
sadržaju cienjenim našim čitateljem priobćujemo.


I.
Iz berlinskoga ugovora proizlaze željeznice srbske, bugarske i turske,
koje prosiecaju balkanske zemlje, nastavljajući željezuičku mrežu austro-ugarske
monarkije, te se hvataju obala egejskoga mora i zlatnoga roga.
Danas je gotov željeznički vez sjevernoga mora kroz našu mo:iarkiju
s vrlo znamenitom lukom Solunom u egejskom moru na jugo-iztoku E uope.
U veličajnosti ovoga veza, kojim se sjever i jugo-iztog spajaju i sbližavaju,
izražava se duboko njegovo znamenovanje po svjetski promet, pobudjujući
na osbiljno razmatranje o njegovu utjecaju i njegovih posljedica za narodnogospodarstvene
prilike i napremice naše monarkije. S jedne strane prisnivaju
se na taj izravni željeznički put mnoge rade, osobito po naše industrijalne
podhvate, jer se drži, da nam je po njem olakšana utakmica u balkanskih
zemljah s drugimi industrijalnimi državami. Drugi opet domaći na glasu uglednici
u ekonomskih pitanjih vrlo su zabrinuti s te željezničke komunikacije pa
otvoreno i s uvjeravajućimi razlozi ruše i obaraju sve prekomjerne nade. Od
željezničke sveze sa Solunom nevide van štetu i pogibao po našu trgovaćkoprometnu
radinost, a osobito po naše brodarstvo, po nftšu morsku obalu. Sve
se boje, da će se sada naša uvozna trgovina iz balkanskih zemalja navoditi na
Solun, obratnim pako smjerom opet prodirati premoć inostrane konkurencije
ćak u one krajeve na Balkanu, koje je naša industrijalna radinost svojatala


* Pod ovim naslovom izašla je brošura tiskom H. Lustera u Senju, koju dobismo
pred njekoliko đanS, u ruke, a priobćujemo ju obzirom na veliku važnost izgradjenja
upitne pruge za predjele naše »Gornje Krajine i´ za sjevernu Bosnu, naročito pako glede
unov5enja prastarih šuma, koje do sada zbog pomanjkanja svake komunikacije ostadoše
netaknute. Uredničtvo,