DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 97     <-- 97 -->        PDF

— 475 —


erdeu taxfrei untersucht. Forstvereine geniessen einen ´iS^/g-igen Nachlass des Preisirifes.


Die Kosten der Untersuchuug werden, wenn nicht ein anđerer Modus vereinbart
ird, bei Zusendung der Resultate durch Postnachnahrrie erboben und die Correspoaenzen
gegenseitig frankirt.


Dražba hrastovih stabala.


Dne l8. studenoga 1889. obdržavati će se kod podpisane nprave u gradskoj
ući u Petrinji dražba putem pismenih ponuda na hrastova stabla, koja su jur
a sječu odredjena i u sječinah pobilježena, a u sljedećoj skrižaljci sadržana :


Naziv


0 p a z k a.
E3 odjel a
kom for.


]. Matioevjarak I. G. 300 678 4.75(5


Blizu glavne ceste,


1


vodeće iz Petrinje u SLsak.


2. Žir . . . JXITL8. 280 180 968
Od Siska 12 kilometara
M udaljeno.


3. Međurov kut XI. 3. 135 432 2.878
Ukupno 715 1290 8.602


Obćeniti uvjeti dražbe jesu:


1. Dražba će ta uzsljediti samo putem pismenih ponuda.
2. Samo na one će se ponude obzir uzeti, koje budu predane do 11 satih
irije podne dana dražbe, naime 18. studenoga t. g. kod podpisane uprave i
ioje budu obskrbljene sa žaobinom od 5% izklične vriednosti pojedinih hrpa,
a kojn
će ponuda glasiti.
Dražbovatelji (nudioci) imadu u ponudi navesti, da su im uvjeti ove dražbe
prodaje podpuno poznati i da se na iste bezuvjetno obvezuju.


4. Ponude moraju biti valjano zapečaćene i na omotu nositi napis: „Ponuda
a dražbu hrastovih stabala za dan 18. studenoga t. g. odredjenu".
5. Rok za uplatu kupovine ustanovljen je za sve hrpe na 14 dana nakon
idobrenja dražbenog uspjeha i prihvaćene ponude ter svakako prije početka
zradbe dostalih stabala.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 98     <-- 98 -->        PDF

— 476 —


6. Rok za izradbu stabalš, ovdje u pojedinih hrpah sadržanih i za izv(
iz istih izradjene robe, ustanovljuje se na dobu do konca ožujka 1890.
7. Ogranke, ovršine i sve odpadke od prodanih stabala naprvo izkazan
hrpa
mora kupac ostaviti na licu mjesta na razpolaganje podpisanoj upravi.
Pobliži uvjeti stoje svakomu na uvid kod podpisane uprave.´´
U Petrinji, dne 29. rujna 1889.


Uprava šume Kotar grada Petrinje.


Natječaj.


Za popunu izpražnjenoga mjesta obć. šumarskoga pristava kod kr. ko
oblasti u Velikoj Gorici razpisuje se ovime natj ečaj. S ovim mjestom skopčar
je plaća od 600 for. te putni i dnevni paušal od 240 for. uz dužnost držati
jahača konja.


Molitelji, koji treba da su položili viši državni šumarski izpit, imadu svo
molbenice, ako su u javnoj službi, preko svoje predpostavljene oblasti podnie
rečenoj kr. kotarskoj oblasti do 30. listopada 1889.


Ponuda.


Hrastovoga žira, dobre kakvoće, za sadnju od lužnjaka, kitnjaka
gradjana iz slavonskih šuma, nudja na prodaju „Karl Plaiier" u Sisku.


0 b a V j e s t.


Nudja se na prodaju „BrOCkhaUS´ ConverSatiOnS-LexikOn´´ jedanaisto izdan
n 15 omašnih svezakah, uvezanih u pol kože (Halbfranz), sasvim dobro sačuvan z
30 for. Nabavna ciena 85 for. Tko isto djelo nabaviti želi, neka se obrati neposredn
na „Uredničtvo Šumarskoga lista."


Podjedno primjećuje se, da dotični kupac rečenoga djela može gornji iznos u t
a po volji i u šest jednakih mjesečnih obrokah odplatiti.


Dopisnica uredničtva.


P. n, gg. našim suradnikom na znanje, da smo primljene članke i ine vies
uvrstili u ovaj svezak našega družtvenoga organa, što 6e iz sadržaja uviditi. — I.
u Surčinu : izvolite nam priposlati nastavak Vašega članka za buduči broj lista, jer g
trebamo. — L. pl. Sz. u Petrinji: Vaš članak primismo upravo pri zaključku ovog
broja; zašto ga upotrebiti nećemo moči, sigurno ćete i sami razabrati, ako sadrž
ovoga svezka našeg lista pobliže promotrite. — V. K. u Križevcih: liepa hvala!
Prijatelje
i suradnike molimo učtivo, da na nas i u buduće ne zaborave.
Uredničtvo.


Uredničtvo i naklada hrv.-slav. šumarskoga đružtva. — Tisak C. Albrechta.