DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 387 —


sa 451.r,n; kat. rali, od koje je površine prije 15 godina do 100 valih požarom
postiadalo, danas ipak već posvema oporavljeno, zatim šumu .iČret" sa
6J8.721 kat. rali, u dobi od 3 do 10, 12—25, i 30--50 godina, gdje je takodjer
g. 1874. površina od kojih 70 rali postradala požarom, hvala stojbini
do danas ipak i opet liepirn grraljem pomladjena. U tom se srezu nalazi više
mjesta, gdje je prije kojih 25 do 30 godina žir u redove sadjen, koja su danas
liope mlade sastojine. I u tih branjevinah uredjena je ovog proljeća fazanerija,
i to do sada povoljnim uspjehom. U tih srezovih pojavio se je do sada gubar
samo sporadički, žalibože ipak bojati se, da će isti i ovdje skorim preoteti
mah, u koliko se bo tovjek u tom slučaju mora osjećati skroz nemoćnim, motriocera
te prirodne nepogode.


Razgledav konačno putem još i šumu „Urbari" urbarne imovne obćine
Bizovac, zakijučisrao to ovogodišnje naše doista u mnogom pogledu ne samo
vanredno zanimivo, nego i poučno putovanje, osvjeđočiv se pri tom radošću, da
uz dobru volju i znanje nadležnog šumarskog osoblja, kao izdašnu podporu od
strane organa političkih oblastih i uz svu manjkavost današnje uredbe urbarne
obćinske šumske uprave kao i tomu razpoloživih sredstva, ipak i u tih obćinskih
šumah, moguće nmogo toga na korist naroda uraditi, kao što se s druge strane
osvjedočismo, da će glasoviti hrastici gospoštija Valpo-Miholjac i u buduće
u domovini našoj zauzimati dično mjesto, kao što im i njihov prvi uzgojitelj,
bivši šumarnik Adolfo Danhelovsky, dično mjesto u kolu naših šumarskih velikana
zauzimlje, ta koji da je šumaru liepši spomenik od onoga, koji si je sam
stvorio, uzgojem šuma budućnosti?!


II. Pohod regionalne izložbe n Osiekn.
Neima dvojbe, da je obdržavanje gospodarsko-šumarske, te gospodarskoobrtne
regionalne izložbe, u )nnogom pogledu povoljao djelovalo na liep uspjeh
ovogodišnje naše glavne skupštine, jer izložba već sama po sebi vriedna bje
putovanja u Osiek.
Stoga se je i dne 4. rujna u 9 satih prije podne, kad no je i učestnikom
šumarske skupštine prema izdanom programu bilo pohoditi tu izložbu, sakupio
liep broj drugova pred prostorijama liepog gornjogradskog kasina, odkuda
posebnimi vagoni tramvaja krenusmo pod vodstvom nadšumara i poslovodje, a
podjedno i velezaslužnog podpredsjednika izložbenog centralnog odbora u dolnji
grad, gdje no bje vrlo sgodno u gradskoj bašti spomenuta izložba udešena. —
Vodjeni po p. n. gg. odbornicih Saiidiugeni, Muačeviću kao i tajniku Ilicu,
sproveli smo tuj čitavo prije podne, razgledanjem raznih odiela i skupina izložbe.
Neuiože nam ipak biti svrha, da tuj samu u mnogom pogledu dosta uspjelu
izložbu u potankosti opišemo i razglabamo, već ćemo se samo u kratko ograničiti
bar na to, da iztaknemo, da je baš šumarska slsupina bila jedna od najbolje
a i najodiičnije zastupanih. Tu bo su bile vrlo poučne a i bogato opremljene
kolektivne izložbe, naše požrtvovne brodske imovne obćine, vlastelinstva dolnjomiholjačkog
kao i one od kneza Odescalchia u Sriemu, te parne pilane S. H. Gut