DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 84     <-- 84 -->        PDF

— 462 —


da se od iiajMižjcg sela do Sume đodje, do čim se zaraCunavaiije provaljenog puta u


unutarnjosti samog sreza neimade uvažiti.


Da se pako u tom pogledu jednoličnost poluči, imat de gospod. ured za sve
šumske srezove na temelju pregledne mape i kilometričkog krajobraza sastaviti izkaz ob
odaljenosti sjedišta pojedine šumarije i gospod. ureda, koji kod računavanja i obređjenja
upitnih dnevnica služiti imade kao podloga.


Potrebu prenoćenja imade gospod. ured prosuditi i prema tomu na putnom
dnevniku potvrditi.


Opaža se podjeđno, da jo osobno odgovoran za istinitost dotičnog gore navedenog
izkaza, koji se u jednom primjerku vlastite porabe radi ovamo predložiti ima, upravitelj
gospod. ureda, a za pravovaljano obredjenje dnevnika protustavuik odnosnoga gospod.
ureda s tim, da koli uadšumar toli šumar proti obredjenju ovoga putnoga dnevnika
ovamo utok u roku od 14 dana uložiti može, ako drži, da je u svojih berivih
prikraćen.


Lovstvo.


Množina ubijene grabežljive zvieradi, za koju je novčana nagrada izplaćena.
Po naknadno stigavšim izvješćima kr. županijskih oblasti ubijeno je grabežljive
zvieradi tečajem mjeseca veljače, ožujka, travnja, svibnja i lipnja t. g. i to: u
županiji 1 i č k o-kr ba V skoj 1 međjed 5 starih i 7 mladih vukova, 320 lisicfi,, 32
div. mačke i 2G1 kuna; u županiji riečko-m od ruskoj 2 vuka i 5 lisica; u
županiji sriemsko j 9 starih i 4 mlada vuka, 25 lisica i 1 div. mačka; u županiji
zagrebačkoj 3 mlada vuka i 22 lisice; u županiji požežkoj 12 vukova, 63
lisice, 3 div. mačke i 4 kune; u obsegu gradskog poglavarstva u Petrinji
5 lisica i u obsegu gradskog poglavarstva u Karlovcih 5 lisica, 4 div.
mačke i 1 kuna. Ukupno 1 medjed, 28 starih i 14 mladih vukova, 445 lisica, 40
div. mačaka i 266 kuna.


Novčana nagrada izpiaćena je i to; u županiji liCko-krbavskoj 378 for.
50 nvč.; u županiji sriemskoj 76 for. 50 nvč. ; u županiji zagrebačkoj 17
for.; u županiji riečko-modruškoj 14 for. 50 nvč. ; u županiji požežkoj 68 for.
95 novč.; u obsegu gradskog poglavarstva u Petrinji 2 for. 50 nvč. i u
obsegu gradskog poglavarstva u Karlovcih 5 for. Ukupno 562 for.
95 novč. V. R.


Osobne viesti.


Imenovanje. U statusu kr. šumar, uprave: Kralj. ugar. ministarstvo za poljodjelstvo
imenovalo je izučenoga šum. akademika u Stavnici Vink a Nagy a tehničkim
dnevničarom, dođieliv ga na službovanje kr. šum. ravnateljstvu u Zagrebu.


U statusu imovnih občina imenovan je vlastel. šumar, pristav u Daruvaru K u d o 1 f
pl. Kukavin a Li eb s tad t sk i privr. šumar, vježbenikom kod gjurgjevačke imovne
občine.


Premješteni su u statusu kr. šum. uprave: Šumarski vježbenici Pava o
Dianovski i Julio Zee od kr. nađšumrskog ureda u Vinkovcih ka kr. šumar,
ravnateljstva u Zagrebu. Isto ravnateljstvo premjestilo je nadalje nadlugara Nikol u
Puškara na srez Petrovagora br. 24., lugare Iliju Vučinića i Luku Lisca
prvoga na srez Petrovagora br. 28., a potonjega na srez Kremešnica br. 31.


Sitnice.


šumarski viši državni izpit obdržavati će se na 28. i slieđećih dana mjeseca
listopada t. g., što se p, n. gg. kandidatom, koji žele rečeni izpit položiti, ravnanja
radi ovim objavljuje.