DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 386 —


prije dvie godine žirom, koji je liepo niliao izuzam pojedina niže ležeća mjesta,
na kojili je voda dulje zaostala. Za tim sliede šume „Zamlaka" i „Široki dol"
spadajuće harkanovačkom srezu, ter zapremajuće 369.668 kat. ral. površine,
koje su takodjer prije dvie godine izsječene, ter stranom naravnim stranom
opet umjetnim načinom žirom pomladjene. — Preostala još nuzsastojina doći
će sliedeće zime do sječe. Odavle vodi željeznica u harkanovačku šumu „Brešće"
zapreraajuću 400.449 kat. ralih, sačinjava umjetnim kao i naravnim načinom
uzgojenu 5-godišnju branjeviuu hrasta u smjesi sa grabom, bukvom,
briestom, drienkom, lipom i topolom, koje se posliednje vrsti drveća od vremena
do vremena po stalno namještenih kulturnih radnici vade, u svrhu pospješenja
uzrasta glavnih vrsti drveća. — Tik do ove šume leži i opet četir-godišnji hrastik
koškanskog sreza u površini od 726.869 kat. rali, koja se šuma od prije
spomenute u toliko razlikuje, da jedan dio bivše nuzsastojine još stoji, koji će
se ipak sliedeće zime izsjeći. — Odavle dodjosmo u šumu „Gložje", zapremajuću
556.971 kat. ralih. — To je branjevina 4 godine starog hrasća, koje je


dielomice naravnim, a dielomice i opet umjetnim načinom uzgojeno. — Dalje je
sUedila visoka hrastova šuma „Cer" u površini od 154..«6 kat. rali, sastojeća
se iz 100 do 180 godina starih lužnjaka i cerića kao glavna sastojina, te
graba, briesta, drenka i divjaka kao podčinjenih vrsti drveća. Šuma ta je u
predzabrani, ter imade preki´asan 4-godišnji hrastov podmladak. — Hrasće pokazuje
dosta liep uzrast, a u dobrom je sklopu. Tu nam gospodin Gutmanu
ml. i opet priredio oprostni zajutrak — a podjedno se iza kratke stanke, sa svojim
osobljem od nas srdačnim načinom oprostio, vrativ se željeznicom u Bielišće,
dočim smo mi pod vodstvom vlastelinskog šumarskog osoblja, nastavili naš put
kolima cestom Osiek Našice kroz šumu „Grabarje" spadadajuću srezu koškanskom.
Ova 1109.971 kat. ralih zapremajuća šuma nalazi se sada već treću godinu
u predzabrani u svrhu osjeguranja čim podpunijeg naravnog pomladjenja
iste, pošto i ta sastojina već u najbližje doba do sječe dolazi.


S ovom šumom medjaši šuma „Budigošće" zapremajuća 1915.765 kat. rali,
najljepšeg 150 do 250 godina starog hrastika uzrastlog na ravnom crničnom
pjeskovito ilovostom povodnji nepodvrženom tlu. Sklop i uzrast sastojine dobri
m, a prirast vrlo dobar. Nam šumarom iz gornje Hrvatske, koji nismo naučni
u naših šumah, takovim gorostasom, srce je od radosti igralo, gledajući to skupocieno
i vriedno hrašće tamošnjih šuma.


Bilo je medjutim već i odmaklo podne, kad no stigosmo do lovačke kuće
u srezu „Topolina", gdje nam presvietli g. grof i vlastelin te podupirajući
član našega družtva, dao u sred šume prirediti gostoljubivi objed, ter gdje u
prijateljskom razgovoru, uz zveket čaša, vesele zdravice i liepe hrvatske pjesme,
njekoliko ugodnih časova sprovedosmo, dok nas zapadajuće sunce nesjeti, da
nam se dieUti s tim liepim krajem, hoćemo li da se za vremena, još u kojih
2´/a sata odaljeni Osiek, povratimo.


Oprostiv se srdačno sa zastupnici gostoljubnog domaćine, nastavismo u


dugoj povorci put, koji nas je vodio duž prosjeka prekrasnih branjevina „Topoline"