DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 385 —


vina, prekrasna kolonija radničkih kuća po njemačkom sustavu, t. j . po četiri
radničke obitelji stanuju pod jednim krovom. Svaka obitelj imađe odjelen stan,
sastojeći iz prostrane sobe, izbe, kuhinje, podruma i tavana, a k tomu imađe
još i omanji vrt, te kotac za držanje svinja. Radnik uživa stan taj u naravi
dok je u službi. — Kolonija ta imade nadalje i posebnu pučku školu, koju
danas do 60 djece polazi. Sa tvornicom je u savezu posebni vodovod i kupalište,
a isto tako imade poduzeće i posebni vatrogasni sbor od 2C momaka, sa
svimi potrebitimi gasilačkimi spremami i t. d.


Poduzeće to postoji od g. 1884. a počelo se je raditi 5. siečnja g. 188,5.,
osjeguravši si do sada u šumah vlastelinstva valpovačkog drvnu gromadu u
vriednosti od 10 milijuna forinti. U novije doba radi se o tora, da se sa pilanom
spoji i tvornica tanina, koja bi imala još intenzivnije izrabljivati odpađke
hrastovih trupaca. Željeznica, koja već danas do doljnjeg Miholjca siže, imade
se produljiti do Sv. Lorenza, ter već početkom sliedeće godine predati i osobnom
prometu; ista stoji pod neposrednim nadzorom države, koja si je pridržala
i pravo svojedobnog odkupa. Nu i za okolišni narod poduzeće je to prava blagodat,
u koliko bo i.sto narodu svaki čas liepu i stalnu zaslužbu daje.


Razgledanjem ogromnog tog poduzeća i njegovih uredaba, pozabavili smo
se malo ne do večeri, tako da je sunce već zapadalo, kad nas Ijubezni domaćina
na obilno i razkošno pripravljenu večeru pozva, gdje no se do noći u
ugodnoj zabavi zabavljasmo, dok nas i opet poziv neumornog našeg poslovodje
ne sjeti, da nam je potražiti, toli po tvrdki Gutmann kao i po vlastelinstvu
valpovačkom pripravljene stanove, da se okriepimo za sutrašnji dajjni put.


Dne 3. rujna u jutro sakupismo se i opet oko gostoljubivog stola vriednog
domaćine na zajutrak, a medjuto se priredio i posebni vlak, koji nam g. Gutmann
stavio na razpolaganje, ter kojim smo nakon srdačnog oproštaja sa šefom tvrdke,
oko 7 satih kreuuli pod vodstvom vlasteUnskog šumarskog osoblja kao i uprave
pilane dalje u obliže sječine šuma vlastelinstva Valpovačkog. — Ponajprije projurismo
šumu „Brezik" spadajuću srezu valpovačkom, ista obuhvaća 16 katastralnih
rali, 55-godižnjcg hrastika u smjesi sa grabom, ter pojedinimi cerići,
briesti i divjakami, koja posliednja vrst drveća u obće dosta važnu ulogu po
ondašnje šume imade. Sastojina ta raste na dosta mršavom humoznom ilovastom


pjesku, ter leži ravno, a drvlje većinom je iz panjeva niklo, sklop je dobar,
isto i uzrast. —


Nakon pol satne vožnje dodjosmo u šumu „Močilno" spadajuću ivanovačkom
i zelčinskom srezu, ter zapremajuću 356 katastralnih rali. — Šuma ta
stara je 35 do 60 godina; glavna joj vrst drveća grab i hrast lužnjak u raznolikoj
smjesi, nuzsastojina pako drenak, divjake i briesti, i to sve većinom iz
panjeva niklo, izuzam hrašće, koje je iz sjemena uzgojeno. Položaj djelomice
podvržen povodnji, obrast i sklop dobar. — Ova je šuma prošle godine znatno
stradala usljed gubara, koji ju posfe obrstio, a i do godine valjda da bude tako.


S tom šumom graniči i opet sječiua prošle godine posječenih visokih
šuma jZagradje i Greda" u površini od 189.852 rali. Sječina ta zasadjena bje