DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 65     <-- 65 -->        PDF

- 443 —
Tamošnji kr. državni šumar g. Rosmanith, izašao je dragovoljno putnikom u
susret, te ih od kolodvora uveo u same Fužine, gdje bijahu za putnike već
priredjeni stanovi.


Večer se približavala, te nam ne bijaše moguće još istoga dana poći u
šumu. Nu na predlog g. Rosmanitha razvidismo ipak u predvečer u blizini nalazeće
se šumsko sjemenište i razsadnjak, koje je u veoma liepom redu uzdržano.


Škodljive ptice, koje običavaju raz;kapati usjevne pruge, odvratio je kr.
šumar posvema tim, da je sjeme prije sjetve namočio u m i n i u m u.


Otvorismo jednu prugu, te vidismo crveno bojadisano sjemenje, nu u
čitavom tom sjemeništu ne bijaše od ptica kvara, jer bi svaki pokus uslied štetnoga
djelovanja miniuma životom platile.


Sjeme u prugah niklo je liepo i podpunoma, a mjeseca svibnja presadjeno
je u razsadnjak do 45.000 jednogodišnjih smrieka. Radnju presadjivanja obavljaju
žene uz nadnicu od 50—60 novč., te pojedina može na dan 900—1100 komada
jednogodišnjih biljka presaditi.


Nakon dovršene 3—4 godine vade se sadjenice iz razsadnjaka i presadjuju
u šume.


Razvidiv jošte krasnu okolicu, vratismo se u Fužine svojim stanovom.


Dne 21. svibnja posjetismo s kr. šumarom Rosmanithom tvornicu pokućtva
u mjestu „Vrata", koje je četvrt sata od Fužina udaljeno, a nakon
razvida te tvornice hodasmo čitav dan po držav, fužinskih šumah promatrajući
iste.


Tvornica pokućtva u Vratih sagradjena je godine 1882., a sada je vlastničtvo
riečkoga dioničarskoga družtva, izradjuje pako lih samo od bukovine
veoma raznovrstno i ukusno pokućtvo.


Tehnički upravitelj g. Treusch pokazivao nam je sve prostorije spomenute
tvornice, i veoma zanimivo i poučno tumačio uredjenje i rad iste. Počam od
dvorišta, gdje su nagomilani bukovi neizradjeni kusci, pa do poslednje sobe,
gdje se obavlja opletivanje i razno bojadisanje stolaca, kano što i u posebnom
odjelu, gdje se razno pokućtvo slaže za odpremu u strani sviet, imadosmo
prilike razmatrati liepu i obsežnu radnju, te velevažan obrt, kojim se osobito
povisuje vriednost bukovim šumam.


Tvornica izradjuje na godinu 3500—4000 kub. metara bukovine, a u tu
svrhu uporabljuje samo najzdravije drvo. — Veoma je zanimivo motriti, kako
se bukovina parnim tlakom prije umekšava, iz kotla vadi, te ua posebnom nastroju,
kod kojega rade samo 2—3 radnika, naglo savija.


Okruglo izlašteno, poput pruta izpravno drvo dugačko je 2 metr.i, u
sredini je tanje, a prema krajevom deblje, te se stavi u kotao na nekoliko
časaka, na koje drvo djeluje parni tlak od 4 atmosfere. Redomice izvadjeni
prutovi iz toga kotla učvrste se vijci na posebnom nastroju, dok je drvo mokro
i još vruće od pare saviju ga brzo radnici. Savinuto drvo metne se na stran, te
leži neko vrieme u cievih učvršćeno, da svoj lik pridrži. Za tim se uzme drugo
drvo i čitava radnja brzo napreduje.