DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 442 -
Kod ptica s velikim repom turi se jedno pero u korien repa, samo se ne


smije isti time razdieliti.


Nadalje mora se još držak pera turiti u cievanice do pete, da se poslije


dade lakše omekšati. Ovo pero mora viriti nješto iznad kaudra, da se dade


poslije lakše izvući.


Za posve velike ptice dovoljna je dugačka slama za vrat i noge. Ova se
samo skupi ali ne uveze, i turi se u vrat. noge i tielo. Za krila uzme se mjesto
pera trska ili inače kakov drugi elastičan štap, da se ne bi prebio. Samo ovaj
ne smije biti metalan, jer se oksidira, te razoruje na tom mjestu kožu i perje.
Ovi se štapovi moraju tako namjestiti, da ne stoje čvrsto u materijalu, što izpunjava
tielo, jer bi se dali težko izvaditi. Na ovakovoj koži ne treba ništa
siti pa niti sam rez. Ako već hoćemo rez spojiti, to se podmetne pod obadvie
strane pluto, a koža se na ovo gumbašuicama pričvrsti tako, da im glave vire.
Velike ptice umotaju se u deblji papir, koji se načini u obliku odrezanog šilja
tako, da jedan ovakov dođje na glavu i prednji dio tiela, a drugi na stražnji
dio. Ovaj se papir za vrieme sušenja mora kadkad skidati, da se vidi kako
perje stoji.


Odpala pera i drugi nuždni odpadci saviju se u hartiju i ostave u tielu.
Za izpunjanje ovakovih koža mogao bi se i drugi materijal uzeti ali jpomenuti
je najbolji. (Nastavak slieđi.)


Izvješće 0 poučnom putovanju sa slušatelji šumarstva kr.
gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcih po hrv. gorskom
kotaru i Kranjskoj.""


Cilj je putovanja bio, da se razvide šume hrvatskoga gorskoga kotara i
susjedne Kranjske, zatim da se razvide polučeni uspjesi kod našumljenja Krša
u okolici grada Trsta.


Taj je pravac putovanja za šumare svakako zanimiv, imenito za one, koji
će danas sutra u sličnih gorskih predjelih naše domovine službovati.


Narav planinskih šuma i smjer gospodarenja mogao se tim bolje razviditi,
što je ekskurzija prošla četiri šumska veleposjeda i to: državne fužinske
šume, šume knjeginje Thurn i Taxisa, šume vlastelinstva Čabar i kneževske
šume Schonburg-Waldenburga u Snežniku u Kranjskoj.


Dne 20. svibnja o. g. krenuo je vodja ekskurzije jutarnjim vlakom, s
12 slušatelja šumarstva iz Križevaca na put, te prispio istoga dana poslie podne
oko 5 satih u mjesto Fužine.


* Ovo izvješće dobismo na uvrštenje u naš liat od visoko kralj, zemalj. vlade,
odjela za unutarnje poslove, pod brojem 32.347. Poučno putovanje poduzeto je uz
odobrenje visoke vlade a na predlog učiteljskoga zbora križevafkog učilišta, koji pređlog
bje stavljen u sjednici dne 18. travnja 1889.