DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 6     <-- 6 -->        PDF

- 384


izvan područja redovitih poplava. Tlo je u cielom crnično-pjeskovita ilovača.
Sklop šuma posvuda je dobar, isto tako i prirast kao i zdravost stabalja. Osobito
je pako iztaknuti i povoljan uspjeli primjerenim oprezom preduzetog proredjivanja
starijih branjevina za posliednjih godina. — Ciel srez „Lipovac"
šuma je visokog uzgoja, glavna vrst drveća hrast lužnjak, a malo ne sve drvlje
jeste iz sjemenja niklo. -— Konačno nam ostaje samo jošte to ovdje iztaknuti,
da je prošle te i ove godine ovuda gubar (Ocneria dispar) znatne štete
i u tih šumah počinio, navlastito uništio podpuno svaku žirovinu, a bojati
se je, obzirom na bezbroj guba po drveću, da ćo se to i dojduće godine još i
u većoj mjen sbiti.


Došav na drum, — prodjosmo mjestom „Šag" do obćinske šume „Rastik",
sačinjavajuće liepu jednogodišnju hrastovu predzabranu u površini od 325 rali,
odkuda se preko Valpova odputismo do sliedećeg cilja današnjeg izleta, širom
poznate pilane S. H. Gutmann u Bielišću na Dravi. Tu nas najsrdačnije dočeka
i pozdravi sam šef firme g. S. II. Gutmanna sa svojim najstarijim sinom
te činovničkim osobljem. Pošto je pako medjutim bilo već i vrieme po nješto
odmaklo, to smo nakon kratkog odmora pod vodstvom gg. E. Gutmanna i Emila
Rosenfelda pošli, da razgledamo taj u našoj domovini najveći etablissement svoje
vrsti. — Pilana ta zaprema sa tovarištem te nuzgrednimi svojimi prostorijami
površje od kojih SO jutara. U samoj pilani namještena su dva parna stroja,
svaki od 300 konjskih sila, razvijajuća efektivnu snagu ukupno od 480 konjskih
sila, a osim toga imade tuj još jedan inanji parni stroj, služeći za razvoj električne
razsviete. — Pilana i´adi sa 10 velikih jaima, te oko 50 raznih pomoćnih
strojeva. Najveći jaram imade pila za rezanje trupaca imajućih do 180 cm. u
promjeru, pila ta potiče od tvrdke Perin-Panhard u Parizu, ostali strojevi pako,
od kojih je više njih izvorno konstisuiranih, potiču većinom od bečke tvrdke
Pini & Kay. Za brušenje pila imade takodjer posebnih automatičnih stroje\a,
a isto tako imade tuj i posebna strojarnica, poštarski i brzojavni ured, telefonska
mreža, fabrika za izradjenje željezničkih vagona i t. d.


Radi se samo danju, i to ljeti poprečno 850 — zimi pako i do 25(,0
radnika, izmedju kojih već i više domaćih ljudi imade. Nadnica iznaša na dan
1 for. do 1 for. 80 novč. Izradjuje se pako danomice 190 do 230 m´´. raznovrstne
hrastove laktovine i piljene robe, od koje nam je navlastito iztakauti i
rezane dužice te piutarsku gradju. Roba ta odilazi većim dielom u Belgiju i
Englezku, a zatim u Njemačku kao i u Ugarsku. ~ Odpadci služe većom stranom
za izradbu frisa, pilotina pako za kureuje parnih kotlova.


Tovarište i pilana spojene su posebnom željezničkom prugom, koja danas
već imade duljinu od 100 kilometara neposredno sa sječinami u šumi kao i
dravskom obalom. Željeznica ta ima razmak tračnica od 1 met., te je gradjena
po sustavu ugarskih državnih vicinaluih pruga. — Tvrdka posjeduje šest lokomotiva,
— dolazi pako danomice do pilane 6 do 8 tovarnih vlakova Dovoz i
doprema drva sa sječina do željezničke pruge biva s bivoli i konji. Za radnike
sagradjena je danas posebna tamo, gdje još pred koju godinu bila pusta napla