DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 59     <-- 59 -->        PDF

- 437 -


Ponajprije svlači se koža prema nogama. Je li se već toliko svukla, da se
pokaže s glavak bedrenica, tad se ove iztisnu iz kože koliko je moguće gurajući
nogu desnom rukom a lievom držeći kožu i perje. Sad se sglavak razreze
i tako noga odieli od tiela a po tom se to isto čini i sa drugom nogom.
Meso s nogu se jošte ne čisti, nego se poslije toga predje krilima. Krila se
toliko izvuku, da se mogu odieliti od tiela, pošto se razrezao sglavak, što
spaja nadramenicu sa ključnom kosti. Poslije ovoga predje se k vratu. Koža
oko početka vrata se skine, a za tim se izvlači vrat desnom rvikom, držeći lievom
rukom za kožu,


I´ri svakom napredovanju treba mjesta posipati sa piletinom, da se pokupi
krv i vlaga, čim bi se moglo perje uprljati. Mjesto ovoga moglo bi se
upotrebiti i hartija bugačica (Fliesspapier), no ovo ne bi savjetovao početnicima.


Velike ptice mogu se pri deranju i objesiti, nu u tom slučaju se mora
posipanje sa piletinom više put opetovati, jer krv i mast teku na perje.
Kod ptica pjevačica ostavlja se mast sa prsa na koži i u obće tamo, gdje
je ima, svlači se zajedno sa kožom, jer bi ju inače mogli poderati.
Pošto se vrat provukao do glave, to se isti od glave odreže, te se skine


koža s ledja.
Na ledjiraa je koža obično tanja, s toga treba ovdje pozorno
raditi.
Je li koža preko ledja skinuta, okrene se tielo, te se svlači preko trbuha,
pri čem se mora paziti, da se razrez na trbuhu dalje ne podere, ili da se
trbub ne otvori. Ovako se svuče koža do repa, odreže se crievo kod žvrkna i
rep do pera, te se tielo izvadi.


Jesmo li izabrali rez na trbuhu, tad se izvade najprije noge, a zatim rep,
pri čem treba da je žvrkno dobro začepljeoo, a u obće treba paziti, da ne
provale trbušne mišice jer bi se za vrieme skidanja perje jako umuzgalo. Ako
je ptica duže vremena mrtva, to se ovaj rez ne preporučuje, jer najprije počima
trhušno perje da opada.


Za kože, koje će se upotrebiti u čisto znanstvene svrhe, jest rez sa


strane najprikladniji, jer time ostane jedna cieia strana netaknuta. Na onoj


strani, na kojoj se razreze, mora se sglavak izmedju nadramenice i lakatnice


prerezati, da krilo ne smeta. Samo treba paziti, da se pri tom ne prerezu


pera ili krilne opne (Fliigelspannhaut).
"^


Pri ovom načinu izvadi se najprvo krilo na dotičnoj strani, za tim dolazi


vrat, a poslije ovoga drugo krilo, za tim pako noge i rep.


Pošto se tielo izbacilo, prelazi se na glavu. Ako se vrat nije mogao


dobro izvući, to se razreze koža na glavi, kao što sam to već prije spomenuo.


Pri izvlačenju glave dodje se najprvo do ušiju. Usne kožice izvuku se iz


glave sa šibom ili tupim nožem. Ne valja ovu kožicu razrezati, jer se načini


velik otvor, pa se perje pri trovanju uprlja.


Cim se izvade uši pokažu se oči; očne opne pozorno se razrezu, te po
tom izvadi oko.