DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 436 —


Želimo li pticu predstaviti sa razširenim krilima, tad treba da izmjerimo
i širinu krila. Velikim pticama, kao što su labudovi, orlovi, itd., treba izmjeriti
i udaljenost plećnih sglavaka t. j . širinu prsiju.


Ovo bi bile glavne mjere, koje moramo uzeti, a pojedinac može bilježiti
i one, koje bude u praksi te prema vrsti ptice smatrao za nuždne.


Svlačenje kože. Pošto smo pticu proučili, te se na sve spremili, počima
svlačenje kože. Ako nismo prije svlačenja začepili usta, nosdrve i žvrkno, to
treba sad učiniti. Pticama maloga (kratkoga) kljuna treba provući kroz nozdrve
konac, da se može poslie glava laglje izvući.


Rez je najvažnija procedura pri svlačenju, jer se perje duž istoga uviek
manje više uprlja, s toga ga moramo tamo početi, gdje se pokaže najmanje
škodljivim, i koliko perje same ptice zahtievalo bude.


Najobičniji je rez preko grudne kosti, samo ne treba rezati daleko prema
vratu ili daleko prema trbuhu.


Je li perje na prsima gusto i nježno, a na trbuhu rjedje, to se razreze
na trbuhu počam od žvrkna prema prsima, koliko je potrebno. U ovom slučaju
može se takodjer dobro upotrebiti i rez poprieko trbuha t. j . od jednoga stegna
prema drugomu.


Rez na bočini, t. j . gdje se bedrenice sastaju sa tielom, može ae upotrebiti,
ako ima nu trbuhu dosta perja, te za one vrsti, koje imaju na prsima
osobito fine oznake, koje bi rezom postale nevidljive.


Na ledjima možemo pticu otvoriti, ako je želimo izpuniti sa razširenim
krilima, pa i ovdje ne treba rezati predaleko dolje.


Ako se napomenuti rezovi ne mogu dobro sakriti, tad se preporučuje
rezati sa strane izpod krila a uzporedo ledjima. U obće valja pravilo, da
treba razrezati na najlošijoj strani.


Kod ptica debele glave a tankoga vrata mora se razrezati koža na glavi
toliko, da se može glava provući, što se pokaže pri svlačenju, jer se ista ne
može kroz vrat (vratnu kožu) provući.


Ako želimo velike ptice predstaviti sa razširenim krilima, možemo i na
krilima razrezati sa vanjske strane i to ne tamo gdje je golo nego izmedju
prvog i drugog reda dolnjih pera na podramici te razrezati dotle, dokle siže
meso.


Najlakše je svlačiti, kad se razreze na prsima. Slično se postupa i kod
drugih načina uz male razlike, na koje će svaki doći, kad nekoliko ptica
odere.


Na prsima raztavi se sa prstima pi-rje na obadvie strane, te se tako
načini gola linija, po kojoj se koža razreze oštrim nožem. Sad se razstavi
koža od mesa i to iz početka sa prstima koliko se može dohvatili. Na mjestima,
gdje se teže dere poslužimo se nožem. Treba paziti, da se pri tom ciela koža
uzme a ne samo gornja naslaga (epidermis), što se može dogoditi na pticama,
koje su počele prelaziti u gnjiloću.