DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 432 —


17. Sredstvo za prepariranje, t. j . trovanje kože, da se ne pokvari, o
čem ću kasnije pobliže govoriti.
18. Vata, kučina, a za veće ptice i slama, služe za izpunjavanje. Koje
da se odabere, zavisi o veličini ptice.
Ove sve stvari mogu se dobiti u trgovini Wilch. Schliitera u Halli na


Saali, zatim W. Friča u Pragu. Radi izbora najbolje je naručiti cienik, koji se


dobiva badava.


Kad se to za ovaj zanat pripravi, počima se i djelo a to:


Motrenjem. Već u početku treba se priučiti na uztrajno motrenje ptica u


prirodi. Ovo će mnogo više koristiti, nego ako se požuri sa sakupljanjem. U lovu


treba upotrebiti svaku priliku za motrenje. Ne treba se žuriti sa pucanjem,


nego približiv se što moguće bliže, promatrajmo pticu. Tom sgodom opažaju


se najinteresantniji kretaji i naravno držanje te se tako usavršava do sada malo


poznata biologija. Komu je moguće neka ponese vazda sa sobom dalekozor, jer


će moći da točnije promatra.


Naravno, da će se dosta puta pri motrenju dogoditi, da nam ptica odleti
a da nismo na nju niti pucali. Ne treba si za to glave trti. Slika, što nam je
ostala u uspomeni, više će za naše usavršenje vriediti, nego sama ptica. Jer
time smo odkrili istinu, mi smo prirodoslovci, dapače umjetnici.


Kad je dobra prilika, treba bilježiti i skicirati. Osobito su zanimivi položaji
u borbi i za vrieme parenja, zatim kad nose material za gradnju gniezda i t. d.


Pri pucanju treba paziti, da se ne cilja u glavu, jer se ovakove ozlede
ne dadu sakriti. Treba da se izabere primjereno olovo. Ako je ptica živa, treba
ju zadaviti i to male i srednje veličine najbolje se zadave, ako se stisnu prsa,
pritisnuvši s jedne strane palcem, a s druge prstima izpod krila. Na ovaj način
zaguše se male ptice za čas, a velike za 2—3 časa.


Kad je ptica mrtva, treba da začepimo sva ranjena mjesta, zatim usta,
nozdrve i žvrkno, i to najbolje sa vatom, a u pomanjkanju ove sa hartijom,
mahovinom, travom i t. d. Poslije toga valja da se okrvavljena mjesta izsuše
pieskom, zemljom, sa sašuljanim suhim lišćem ili sa piletinom (Holzmehl), što
izpada izpod kore kao crvotočina t t. d., ali takova mjesta ne treba da peremo
ili teremo, nego kad je posuta stvar upila dotičnu krv, to se ova otrese sa
perja, a ovo se malo opraši i oduva. Ako je pri ruci bugačica (Fliesspapier),
može se s time osušiti. Pri nošnji ne treba nikada uhvatiti pticu za krila ili
rep, nego ako je moguće vazda za noge dapače i onda, ako smo ju u hartiju
umotali. Kod većine ptica možemo provući konopac kroz nozdrve, te ih tako
nositi.


Prvo, što na ubijenoj životinji moramo opažati, jesu oči i gola mjesta,
koja najprije boju izgube. Najbolje je, ako se ovo može promatrati na živoj ptici,
jer su tad boje najsvježije, dok kod mrtve izgube pravi efekt. Ove razlike
dobro je takodjer da upamtimo. 0 oku zabilježi se najveći promjer, za tim je
ili više izpupčeno iU je više ravno, te je ili zjenica malena ili velika, jer ova se
na ubijenoj životinji poveća. Treba zabilježiti boju kljuna, ustiju, jezika i nogu,