DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 430 —


„Šumarsko i lugarsko osoblje mora na šumske kvarne razprave donositi


gotove putne troškovnike, koje treba da oblast odmah na ročištu likvidira i


kvarnike na naknadu toga troška odsudi.*


Kod zaračunavani a dnevnica uzima se poprečno, da lugar (naravno pješice)


može za vrieme od 1. listopada do 30. ožujka barem 20, a za šest ljetnih


mjececi barem 30 km. na dan prevaliti, ter prema tomu smije si u svom putnom


dnevniku jednu ili više dnevnici zaračunati.


Ovoliko lugarom znanja i ravnanja radi. —ć.


0 prepariranju i izpunjavanju ptici


Od svih rodova carstva životinjskoga, obdarila je priroda rod ptica naj


divnijimi krasotami. Njihova pjesma, živahno i veselo biće oživljuje, a njihovo


šareno perje ukrašuje prirodu. I nehotice mora čovjek da pomisli, kako bi ona


bila prazna i žalostna, kad ne bi bilo ptica. Ova svojstva i krasote pobudjuju


u čovjeku najveću ljubav i nagnuće naprama njima, te porađjaju u obće u


svakom čežnju za prirodom.


Ne ima čovjeka, koji ne uživa u prirodnoj krasoti, pa makar se ovo


uživanje odnosilo samo na jedini cvjetić ili ptičicu. S toga vidjamo skoro u


svakoj kući makar po jednu krasnu pjevačicu kao zastupnika svoga roda. Ona


je obično mezimče i zabava, a umilni joj glas prava naslada.


Akoprem je ptica stvorena, da živi u prirodi, ipak se znade priučiti i


prilagoditi čovjeku: ona ga prati kao vjerni prijatelj, nauči izgovarati pojedine


rieči, pjesme pjevati, razne vještine izvadjati, kao što se na pr. zna za lov i t. d.


Kohko ih moramo tek mi šumari cieniti, kada znamo, da su nam one iza


prirode prvi i najsigurniji utamanitelji škodljivih zareznika.


Ovo malo navedenih primjera o koristi i važnosti njihovoj pruža nam
glavni razlog, da taj rod proučavamo, te da tako uzmognemo njegove sposobnosti
što bolje izcrpiti u korist naše šumarske struke. Ovo proučavanje ne
mora se po tom protezati izvan granice naše domovine, dosta će dakle biti,
da ga upoznamo u toliko, u koliko ga nalazimo u našoj zemlji.


Želimo li ma koji god predmet proučavati točno i savjestno, mora nam
stvar biti pred očima, pa tako je i u ovom slučaju ; želimo li pticu proučiti,
mora nam biti pred očima i duže vremena. Najbolji bi uspjeh postigli, a i najpravilniju
sliku zapamtili, kada bi pticu u životu motrili; nu pošto nai;i to nije
svagda i na svakom mjestu moguće, to nam preostaje jedino, da svoju svrhu
postignemo sa izpunjenom pticom. Kako se pako ovo najbolje postizava, uči
nas nauka o prepariranju i izpunjavanju ptica.


* Naredba odjela unut. od 1´2. srpnja 1870. broj 600,5, i od 3. studenoga 1874.
broj 16.204.