DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 383 gdje
nas na ime vlastelinstva uz šumskog upravitelja g. Antuna Urbana i mjestni
šumar g. Sacher dočeka i pozdravi. Šuma „Lipovac" obsiže do 1400 rali, te
je visoka hrastova šuma, nalazeća se u predzabrani s obilnim hrastovim pomladkom,
te grabrovinom i inim listnatim drvljem, kao podstojnim drvećem.
Odmah na početku, kako dodjosmo u šumu, vidjesmo liepi 100 do 160 godina
stari hrastik, sastojeći većim dielom iz hrasta lužnjaka i cera. Osim tih glavnih
vrstih drveća, imade jošte, kako to jur spomenuto, u toj šumi takodjer i 60- do
80-godišnjeg podstojnog drvlja, graba, lipe i divjaka. Vozeć se širokim prosjekom
vidjevasmo srne, kako nas promatrahu bez straha, dokaz ne samo obilja divjači,
nego i pazke, koja se u tih stranah lovu posvećuje.


Prevaliv taj dio šume, stigosmo u branjevinu od kojih 8 do 15 godina,
sastojeće se i opet iz hrasta lužnjaka, cera, grabra i lipovine (koja ovdje upravo
bujno raste), koja se branje vina sve do gospoštijske „lovačke kuće* proteže.


Kako se medjutim bilo već i podne približilo, bili smo ugodno iznenadjeni,
kad nas kod spomenute lovačke kuće, upraviteljstvo vlastelinstva po upravitelju


g. Gvozdanoviću te šumaru Stjepanu Hankonyi-u čašicom hladne pive i rujnog
vinca, dobrodošlicom na ime vlastelina presvjetle gdje. grofinje i grofa Normana
pozdravi, ter na kratki odmor pozove.
U lovačkoj kućici smješteni parožci jelena pako dokazaše nam i opet, daje
lov u tih šumah već od dugih vremena gojen i pažen, a spomenut ćemo, da je
u novije doba u tom reviru i fazanerija, i to dobrim uspjehom uredjena.


Ovom sgodom budi podjedno spomenuto i koja o šumah vlastelinstva
valpovačkog u obće.


Ukupna šumska površina domane valpovačke obsiže 22,149.640 katastralnih
rali. Šume se te steru po dolini Drave, te su većinom visoke šume, akoprem i
sitne šume dosta površine zauzimlju. Šumska uprava povjerena je posebnom
šumarskom upravitelju (Waldbereiter) kao predstojniku, ter četvorici šumara,
kojim su dodieljena dva podšumara sa četrdeset i jednim lugarom, od kojih
sedam njih u posebnih lugarskih kucah stalno u šumi obitavaju. Osim toga
namještena su pogodbom za obavljanje šumsko uzgojnih radnja 33 posebna
šumska radnika. Šumsko uzgojna i užitna osnova sastavljena je jur pred više
godina po bivšem vlastelinskom šumarniku Adolfu Danhelovskom, koji je u
ostalom i ukupno stanje šum^ i šumskog gospodarstva domana Valpovo i
Miholjac god. 1885. u posebnom djelu „Die Freiherr von Prandauschen Domainen
Valpovo und Doljni Miholjac" potanko opisao.


Nakon primjerenog odmora i okriepe — krenusmo dalje — i to prije
svega u starije (12 do 25 godina starej branjevine istovrstnih drveća, sliedeć
tako niz šuma od 25 do 40, zatim 25 do 50 i napokon 40 godina starih
srezova sve do glavnog druma, vodećeg iz Osieka prema Valpovu. Sve spomenute
šume u Lipovcu moći je gledom na stojbinsku vrstnoću uvrstiti u 5. razred.*
Položaj je posvuda ravan, a mjestimice nizak i vlažan, u bitnosti ipak


* Ovdje spomenuti podatci crpljeni su iz opisa, kojega je upravitelj gosp. A.
Urban posebno učestnikom skupštine priredio.