DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 412 —


Pošto bi time i taj predmet dnevnoga reda izcrpljen, to predloži predsjednik,
zaključujuć podjedno ovogodišnju glavnu skupštinu, da se u zapisnik
uvrsti zahvala svim onim, koji su doprinjeli svoju, da je ovogodišnja glavna
skupština toli liepo uspjela, a navlastito: Presvjetloj gospodji grofici kao i
grofu Normanu-Ehrenfelsu, vlastelinu valpovačkom, preuzvišenoj gospodji grofinji
Majlath-Szekelj, vlastelinki dolnjo-miholjačkoj, družtvenomu poslovodji i kr.
žup. uadšumaru J. Šmidingeru, kr. kotarskom predstojniku u Osieku Aleksandru
Blažkoviću kao i zastupnikom tvrdke S. H. Gutmann u Bielišću, vlastelinskom
kao i kot. obćinskom šumarskom osoblju, te obćinskim poglavarstvom u Iletfali,
Petrijevcih i Bizovcu.


Našto bude zapisnik zaključen, pročitan, te stante sessione odobren i po
gg. Ivanu Antošu i Dragutin Naniciniju propisno ovjerovljen.


Zaključivši tim oficiozni dio ovogodišnje skupštine, sastasmo se još jednom
na zajednički objed u krasnoj dvorani gornjogradskog kazina, da se prijateljski
oprostimo srdačnim do vidjenja u Petrinji!


Završujuć pako i mi, time nazočno izvješće ob ovogodišnjoj našoj
skupštini, želimo, da nam rad iste bude i urodio željenim plodom t. j . da čim
skorije doživimo oživotvorenje toli željno izčekivane al i nuždne organizacije
naše zemaljske šumarske uprave! F. X. K.


Der gemischte Wald. Seine Begriindung und Pflege insbesondere
durch Horstund
Gruppenwirthschaft v. KarI
Gayer. Berlin 1886.
Uvod .


U uvodu se razmatra, koliko vriedi smjesna šuma u gospodarstvenotrgovačkom
pogledu.


Davno su prošla vremena, kad je gospodar mirno mogao živjeti u tom
uvjerenju, da će se na tržištu prodati svaka vrst materijala, da će drvna masa
u svakom obliku uviek biti nuždan sirov produkat za čovjeka. Surogati ogrievne
materije, kameni ugalj i dr. brzo su podkopali drvno gospodarstvo tako, da
danas samo takova šuma može donositi njekaki dobitak, koja proizvadja gradjevne
i obrtne sortimente. Razvitak prometnih putova izazvao je u šumskom gospodarstvu
konkurenciju na velikom tržištu te je u svezi s pojavom spomenutih
surogata proizveo znamenitu promjenu u cieni drvne materije. Svatko znade,
da program šumarstva ne može ostati takav, kakav je do sada bio; šumarstvo
kao i druge grane obrta treba, da se prilagodi novim uvjetima, ako hoće da
ostane na stupnju suvremenih potreba. No dok se druge grane narodnoga
gospodarstva, koja više, koja manje, mogu prilagoditi novim potrebama, sasvim
protivno opažamo kod šumarstva. Osnovna crta, koja obilježuje šumarstvo.