DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 410 —


Izborni se zapisnik imade odmah putem obćinskog poglavarstva podnieti
nadležnoj kr. kot. oblasti na odobrenje.


§ 19Upravljajući
šumski odbor sastoji:
Iz tri redovita člana i jednoga zamjenika, biranih u smislu § 18. o. z.
odbor bira iz svoje sredine predsjednika ili sudca.
U mjesto odstupivših, odpuštenih ili inaSe manjkajućih odbornika, imadu
se u roku od mjesec dana drugi izabrati.
Izabrani se šumski odbornici zavjeruju po kr. kotarskoj oblasti.
Odbor je odgovoran imovnoj obćini za svoja djela i popuštaje, po ustanovah
obćega gradjanskoga zakonika. Šumarskom osoblju političke uprave pripada
svako doba osvedočiti se, o točnom i propisnom vodjenju imovinskih računa
i stanju imovine.
§ 20.
Odbor dužan je svake godine držati bar četiri redovite sjednice. Obdržanje
tih sjednica ima se vazda prijaviti nadležnomu obćinskomu poglavarstvu. Sjeddnicam
tim imade prisustvovati kao povjerenik polit, oblasti obćinski načelnik
ili njegov zamjenik.
Bez njegove se prisutnosti nesmiju sjednice držati, inače stvoreni zaključci
nevaljaju.
Sjednice se te imadu držati u uredu obćinskog poglavarstva.
Perovodne poslove imade obavljati koji organ političke obćine, ako to nebi
mogao činiti sam koji članovah imovnog odbora.
Osim odborskih sjednica, imade predsjednik odbora, putem obćinskog poglavarstva
jeseni svake godine sazvati glavnu skupštinu svih ovlaštenika imovne
obćine, u svrhu sastavka konačnog računa prediduće, ter proračuna za sliedeću
godinu.
Zaključci svih sjednica imadu se bilježiti u zapisnik koji imadu svi
članovi podpisati.
Prepis sjedničkog zapisnika imade se po obćinskom poglavarstvu podnieti
kr. kot. oblasti.
§ 21.
U § 20. spomenutim zastupstvom odnosno odborom pojedinih šumskoimovnih
občinah, pripada uprava i rukovanje posalah odnosećih se na novčani
promet, a obćinsko poglavarstvo dužno je, u to ime obavljati sve pismene poslove.
Računi o prijetaka i izdataka odnoseći se na šumsko gospodarstvo
upravu i dohodke, imadu se točno obloženi koncem svake godine nadležnom
obćinskom zastupstvu, zajedno sa proračunom za sliedeću godinu, na dalnje
propisno uredovanje podnieti.
§ 22.
Troškove državnoga poreza, šumske uprave i čuvanja šuma, u koliko ih
u smislu ovoga zakona nose obćine, dužni su namiriti dotični ovlaštenici po razmjerju
pripadajućih im prava na šumske koristi.