DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 407 —


§ 2.


Ovlaštenici i sela uživajuća i posjedujuća zajednički takove u § 1. o. z.
spomenute obćinske šume, sačinjavaju jednu t. z. urbarnu šumsko-imovnu
obćinu.


§ 3.
Ove urbarne šumsko-imovne obćine nose uz ovaj naslov i ime onih selah
iz kojih se ustrojavaju.


§ 4.


Ove zajedničke urb. obćinske šume, lugovi i zemljišta kao i šume plemićkih,
gradskih, trgovištnih i selskih obćina, imadu se pod nadzorom političkih oblastib
obradjivati po šumskih zakonih i šumarskih službovnicih, koji jur postoje ili
koje će kr. zemaljska vlada, u tu svrhu i u smislu ovoga zakona naročito izdati.


U svih tih šumah imade se zavesti potrajno šumarenje.


§ 5.


Oni obćinski pašnici, koji su, dok ovaj zakon u kriepost stupi, obrašteni
šikarom ili drvljem, imadu se takodjer smatrati sastavnim dielom odnosne
imovno-obćinske šume.


§6.
U pravilu nije slobodno ni dieliti. ni prodavati obćinsku šumu, ni
pašnik.
Sve pravde, koje proiztiću iz ovakove đalnje diobe zajedničkih šuma, ili
iz učestvovanja pri užitku, imaju riešavat političke oblasti, a samo ako nadležnost
ovih nebi zato bila dostatna, redoviti sudovi po ustanovah obćega gradjanskoga
zakonika.
§ 7Krčenje
ili razdiobu obćinskih šumah ili pašnikah i upotrebljenje takovih
zemljišta na ine svrhe, može žup. upravni odbor samo uz odobrenje kr. zemalj.
vlade dozvoliti.
§ 8. ,
Gospodarenje i uživanje obćinskih šumah sliedi na temelju, za svaku takovu
šumu po načelih umnoga gospodarstva i šumarske znanosti sastavljene
odnosno sastaviti se imajuće šumsko-gospodarstvene osnove.


§9


Za vrieme, dok se u § 8. o. z spomenute gospodarske osnove uglave i
odobre, imadu šumari sastaviti, obći nacrt šumske radnje, a na temelju istoga
sastaviti početkom svake godine nacrt o sječbi drva i o težanju; u kojem se
nacrtu ima uzeti valjan obzir na podmirenje ovlašteničkih služnostih.


Preizpitanje i odobrenje tih nacrta i radnjah, pripada šumskim izvjestiteljem
kr. županijskih oblastih.