DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 406 —


djelokrug kot. oblasti, a pripada im pako napose još i vodjenje sveukupne
uprave i gospodarenja onih urbarno-občinskih i inih šuma, koje će se u smislu
ustanova § 5. o. z. njima povjeriti, zatim sastavljanje odnosno preizpitivanje procjena
0 šumskih kvarovih, zavjeravanje lugarskog i lovačkog osoblja, rukovodjenje
obćinskih hajka na grabežljivu zvjerad, ter podnašanje prijava vrhu svih opaženih
prekršaja protiva postojećim šumarskim i lovnim zakonom i naredbami.


Dodatak.
Šumarsko-tehničko osoblje političke uprave sastoji:


1. Četiri kr. žup. šum. nadzornika VIII. dnevnog razreda, sa 1.400 for.
plaće, 250 for. stanarine i 600 for. putnog paušala.
2. Četiri kr. žup. šum. nadzornika VIII. dnevnog razreda sa 1.200 for. plaće,
250 for. stanarine i 600 for. paušala.
3. Dvanajst kr. kotarkih uadšumara sa IX. dnevnim razredom, i to šest
sa 1000 for., a šest sa 900 for. plaće, 200 for. stanbine i 350 for. paušala
za konja
4. Trideset i dva kr. kot. šumara X. dnevnog razreda, i to šestnajst sa
800 for. plaće, 150 for. stanarine i 350 for. paušala, te še.stnajst sa 700 for.
plaće. 150 for. stanarine i 350 for. paušala za konja.
5. Osam kr. šum. vježbenika sa 500 for. adjutuma.
6. Dvadeset kr. delegiranih šumsko-nađzornih povjerenika, uz nagradu od
100—240 for. na godinu.
Paušal kot. šumarah i kot. šum. pristavah imade služiti za uzdržavanje
konja s tom obvezom, da dotičnik odnosne konje ili konja i doista držati
mora. Od ove obveze za uzdržavanje konja, može se odrešiti samo u slučaju osobito
važnih razloga i posebnom vladinom dozvolom. U ovih iznimnih slučajevih
slobodno je dotičnomu šumaru poslužiti se najmljenirai koli ili konji, a eventualno
i pješki put prevaliti.


Osim toga ovlašteni su šumarski činovnici zaračunati si paušalnu dnevnicu
za sve zbilja učinjene putne dane, i to:
kod IX dnevnog razreda od for. 3.00
„ X. „ ,, „ „ 2.50
Oni činovnici, koji su od obveze za uzdrvažanje konja odrešeni, imaju
pravo samo na 70% gore rečenoga paušala.
U pogledu zaraćunavanja dnevnica za žup. šumarske nadzornike, valjaju
propisi postojeći za zemalj. činovničke osoblje u obće.


B.
Nacrt osnove zakona o nredjenju gospodarenja i šumske uprave obćinskih
šuma u području starog provincijala.
§ !


Šume na temelju ustanovah c. kr. patenta od 17. svibnja 1857. prigodom
provedenja segregacije odciepljene od šumah gospoštijskih, u korist bivših podložnikah,
sačinjavaju „obćinsku šumu".