DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 405 —


kojem ključu pojedini interesenti doprinašati za namirenja tih troškova, ustanoviti
će kr. zemalj. vlada naredbom.


§ 11


Zvanični šumarski tehnici političke uprave podčinjeni su toli u službovnom
koli i disciplinarnom pogledu neposredno predstojniku one političke oblasti, u
čiji status osoblja spadaju, a u posljednjem redu kr. zemalj. vladi.


§ 12.


Kod popunjivanja mjestah političkim oblastim dodieljenih zvaničnih šumarskih
tehnika, imade se osobiti obzir uzeti, na jur stalno kod urb. imovnih
obćina namješteno šumarsko upravno osoblje. Dosadanje službovanje imade im
se uračunati.


II. Naposebne ustanove.
§ 13.
Šumarsko tehničko osoblje, političke uprave sastoji:


1. Od zvaničnih šumarskih tehnika političke uprave, polag statusa spomenutog
u dodatku o. z.
2. Od onih šumarskih tehnika državne šumarske uprave i imovno-obćinske
uprave, kojim će se, u sporazumljenju sa kr. državnom šumskom upravom, kod
pohtičkih oblastih I. molbe u području bivše vojne Krajine, povjeriti na temelju
dragovoljnog preuzeća najmanje § 2. o. z. toč. 1. i 2. spomenuta poslovanja
u začastnom svojstvu, te koji će vršenje te službe po najboljem zvanju
i savjesti obećati.
Ovi se služe, prigodom svojih funkcija u šumarsko-tehničkoj službi kod
političke uprave, naslovom kr. delegirani šumsko-nadzorni povjerenik, dobivajući
za sa tim poslovanjem skopčane izdatke, stanovitu razmjerno povjerenom jim
nadzornom okružju i ostalim mjerodavnim odnošajem, ustanovljenu paušalnu
nagradu.


§ 14.


Šumarski tehnici, dodieljeni kr. žup. oblastim, zastupaju kao strukovni izvjestitelji
te oblasti, na temelju istim oblastim zakonom od ij. veljače 1886.
ob ustroju političke uprave dodieljenoga jim djelokruga, na ime kr. zemalj.
vlade, interese zakonitog gospodarenja sumarni u obće, napose pako pripada
jim još i neposredni nadzor nad obćinskimi šumami i kotarsko-obćinskimi
šumari, preizpitivanje šumsko-gospodarskih osnova, kao i nadziranje provadjanja
u istih sadržanih ustanova, oni obavljaju od slučaja do slučaja potrebna nadzorna
putovanja, sastavljaju glavno šumarsko izvješće .županije, te obavljaju u kratko
sve poslove i zasjecajuće u obseg šumske uprave i šumarstva u obće.


§ 15.
Zvanični šumarski tehnici dodieljeni kr. kotarskim oblastim, jesu strukovni
organi kot. oblasti, za sve šumarstva se tičuće poslove, spadajuće u