DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 400 -
Preizpitanje samog zaključnog računa pako bude povjereno gg. nadšumarom


G. Krausu i D. Laksaru, koji će imati o tom svojedobnom uredovanju podnieti
sliedećoj glavnoj skupštini, svoj obnalaz i izvješće.
Prelazeć time skupština na razpravu ,o predlogu šumarnika M. Prokića,
tičućeg se namaknuća sredstva, potrebitih za gradnju družtvenoga doma u
Zagrebu", pozva prije svega predsjednik predlagatelja, da svoj predlog obrazloži,
kojemu se pozivu isti u poduljem svestrano obrazloženom govoru odazva, davši
tim podjedno povod poduljoj živahnoj debati većine prisutnih članova, na temelju
koje skupština napokon usvojiv u načelu predlog gosp. šumarnika Prokića, na
predlog g. šumara D. Nanicinija zaključi, da se upravni odbor družtva pozove,
da do sliedeće glavne skupštine svestrano izpita, kako bi se
taj naum družtva najbržje i najsgodnije dao oživotvoriti, a
prema tomu, da i opet sliedećoj glavnoj skupštini svrsi shodne konkretne
predloge na pretres predloži.*


Prešav zatim skupština na razpravu 10. točke, dnevnoga reda t. j . na
ustanovljenje mjesta kao i predmeta stručne razprave za dogodišnju glavnu
skupštinu ^družtva, objavi predsjednik, da su družtvu stigla dva poziva u pogledu
dogodišnjeg sastanka, i to poziv družtvenog člana i drvotržca gosp. Felixa
Neubergera iz Rieke, kojim isti pozivlje družtvo, da dogodišnju skupštinu obdržaje
u Ogulinu, odnosno Jasenku, a zatim stavi prisutni gosp. nadšumar V. Benak
sliedeći predlog: „Uvažujuć, da su se do sada naše družtvene skupštine obdržavale
u raznih krajevin naše domovine osim banovine, na koju još sveudilj red došao
nije, te uvažujuć blagotvorne posljedice tih naših skupština po bolju budućnost
šumsko-gospodarstvenih prilika u našoj domovini, kao i tu okolnost, da je
naročito u banovini nuždno, da se šumsko-gospodarstvene prilike na bolje okrenu,
jer ne bude li toga što prije, odaljivati ćemo se sve dalje od cilja našega i
narodno će blagostanje tamo propasti, slobodan sam slavnoj toj skupštini u
ime imovnih obćina prve i druge banske kao i slob. i kr. grada Petrinje, na
temelju podieljene mi povlasti, staviti predlog, da se naša dogodišnja glavna


* 0 p a z k a. Za kratkog odmora, koji je predsjednik u to vrieme, u svrhu
omogućenja sporazumka prisutnih, u tom predmetu dosta raznolikog mnienja, bio urekao,
pozove g. D. Nanicini prisutne gg. članove, da odmah sami dobrim primjerom pokažu
na6in, kojim će se moći najlasnije đo namaknuća za gradnju družtvenoga doma potrebite
glavnice dođi, zapisom stanovitih dobrovoljnih prinosa, koji je poziv imao posljedicu,
da se obvezaš e u tu svrhu družtvenoj upravi dogodice uplatiti: p. gg.
Drag. Nanicini 50 for., Koloman Bunjik 50 for., Mijo Vrbanić 100 for., Ivan Odžić
50 for., Ivan Antoš 100 for., Lazar Petrović 100 for., Ivan Stojanović 50 for., Vinko
Benak 100 for., Dušan Ilijć 50 for., Šandor Pere 60 for., Mijo Radosevid 200 for.,
Prokop Agjić 50 for., Guiđo ŠuUer 100 for., Gašo Vac 50 for., Antun Navara 50
for., Bozo Kranjc 50 for., Milan Škorić 50 for., Obrad Peičid 50 for., Šmidinger
Eikard 50 for., Mirko Puk 50 for., Josip Šmidinger 100 for., Velimir Stankovid 50
for., Makso Prokić 100 for., Gjorgje Koča 50 for. i Julio Anderka 50 for. ili ukupno
1860 for.! Nadamo se, da će primjer taj, čim prije i kod ostalih drugova i prijatelja
našega družtva, naići na željeni odziv, da nam naum bude doista mogao i čim skorije
postati činom !