DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 398 —


]Zia,l!:lj-a.čiii


0 blagajničkom rukovanju hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva


dne 4. rujna


I. B, a z h o d.
Bilo je U istinu
prelimi
o Poimenc e nirano izdano Opazka


H for. for. nč


1 Stanarina i podvorba 168


} 150


2 Ogriev i razvieta družt. pisarne


3 Nagrada tajniku družtva 200 200


4 Tajniku paušal za pisara 100 100


5 Nagrada uredniku „Šumar, lista" 200 200


6 Uredniku paušal za korektora 100 100


7 Uredniku paušal poštovni 20 20


8 Nagrade suradnikom „Šumar, lista" ... . 350 223 16


9 Štampanje „Šumar, lista" 1200 1195 59
10 Vez i odprema „Šum. lista" 200 170 27
11 časopisi za uredničtvo . 50 43 80
12 Knjižica (vez i novo nabava knjiga). . . . 100 61 12
13 Pisače potrebe predsjedničtva 6
14 Biljeg! i poštarina 190 35 74
15 Razne tiskanice 35 50
16 Troškovi oko glavne skupštine 100 36 08
17 Listonoše, sluznici i t. d 40 15 32
18 Troškovi za promicanje struke i družtva u obće 100 136 35
19 Razni vanredni troškovi (pokućtvo, selenje


i t. d.) 40 27
20 Podpore 70 30 10


Ukupno 3170 2817 30


Dano iz odborske sjednice upravljajućega odbora brv.-slav.
Predsjednik:


M. D u r s t.